Många sjuksköterskor lämnar landstingen

VÄSTRA GÖTALAND: 7,8 procent slutade i Västra Götaland

Under de tio första månaderna 2016 lämnade 7,8 procent av sjuksköterskorna sin anställning hos Västra Götalandsregionen.
– Siffran ökar inte men den är tillräckligt hög, säger Vårdförbundets Mariette Björk.

Statistiken kommer från Vårdfokus.se som frågat landstingen hur stor del i procent av sjuksköterskorna som helt lämnat, exklusive pensioner, landstinget.

Västra Götaland har lämnat uppgifter till och med oktober. Under de månaderna hade 7,8 procent av sjuksköterskorna i regionen slutat. Under 2015 var det samma siffra men 2010 handlade det om 4,6 procent.

Mariette Björk, aktiv i Vårdförbundet både på lokal samt regional nivå, säger att flera av de som slutar hamnar i Norge eller hos kommunerna.

– Ändå är det inte så attraktivt i Norge längre. De som jobbar inom kommunerna har något högre lön.

Hur ska sjuksköterskorna lockas kvar?

– Villkoren, högre lön, bättre arbetstider och bland möjligheter till vidareutbildning inom tjänsten, måste bli bättre.

Vilka ställen eller yrkesgrupper har drabbats hårdast av avgångarna?

– Barnsjukvården i Göteborg samt barnmorskorna överlag.

Hon säger att de yngre måste fås att stanna i yrket. I veckan träffade hon studenter som går ut från sin utbildning.

– Det var 100 som startade i gruppen, nu är det 56 som går ut. Redan där har vi tappat nästan hälften. De flesta av de som är kvar har jobb inom landstinget eller någon kommun.

Tufft i Uppsala

Landstinget i Uppsala drabbades hårdast av avgångar under förra året. Till och med november hade 15,2 procent lämnat landstinget. I Stockholm var siffran till och med oktober 12,1 procent. Värmland låg på 7,6, Örebro och Halland låg på 7,0. Till och med augusti hade fem procent av sjuksköterskorna i Jönköpings län lämnat landstinget.

Rikssnittet är 8,3 procent.

– En för hög rörlighet är inte bra, det påverkar kontinuiteten och arbetsmiljön. Det här måste man jobba med lokalt, inte bara på landstingsnivå utan hela vägen ned på enskilda avdelningar, säger Caroline Olsson, SKL, till Vårdfokus.se.

10 jan 2017 06:00

10 jan 2017 06:00