09 jan 2017 10:42

09 jan 2017 10:42

Missnöje efter ögonoperation

IVO

En patient opererades för grå starr i höger öga hos Skaraborgs sjukhus. Hon menade att synen på ögat, som tidigare opererats med laser, blev sämre och anmälde ärendet till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Myndigheten menade dock att vården var sakkunnig och omsorgsfull.

I sitt yttrande skrev Skas att patienten informerats om att grumlingarna i ögat inte liknade vanlig grå starr, att en förbättring och att patienten skulle slippa bära glasögon efter ingreppet inte garanterades.

En patient opererades för grå starr i höger öga hos Skaraborgs sjukhus. Hon menade att synen på ögat, som tidigare opererats med laser, blev sämre och anmälde ärendet till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Myndigheten menade dock att vården var sakkunnig och omsorgsfull.

I sitt yttrande skrev Skas att patienten informerats om att grumlingarna i ögat inte liknade vanlig grå starr, att en förbättring och att patienten skulle slippa bära glasögon efter ingreppet inte garanterades.