18 okt 2016 06:00

18 okt 2016 06:00

Orolig personal vill ha besked

SKARABORG: Frustration på omdiskuterad avdelning i Mariestad

Personal på mellanvårdsavdelningen vid sjukhuset i Mariestad vill ha besked om framtiden.
– Vilket behov finns det av avdelningen, undrar enhetschefen Ulla Nordh.

I början av september öppnades mellanvårdsavdelningen vid Skaraborgs sjukhus i Mariestad. Den var resultatet av en politisk kompromiss, då Skaraborgs sjukhus ville lägga ned den befintliga medicinavdelningen. Skas och östra hälso- och sjukvårdsnämnden kom överens om en, för Skaraborg i alla fall, ny vårdform.

Två månaders verksamhet präglas av låg beläggning och frustration bland personalen.

Enhetschef Ulla Nordh sammanfattade åsikterna som kom fram efter en arbetsplatsträff (APT) för två veckor sedan i ett brev till Ulla-Britt Hagström (L), ordförande i sjukhusstyrelsen.

– Det är viktigt att beskriva hur jag och mina kollegor upplever situationen, säger Ulla Nordh.

Frustrerande, sorg, tärande, förlorad kompetens, fråntagna sjuksköterskeuppgifter, ovisshet och förlorad arbetsglädje var några synpunkter som kom från under APT-mötet.

Avdelningen har varit hotad under lång tid, och under slutet av 2015 blev det mer konkret.

En effekt blev att personal sade upp sig. Fem slutade i våras och i höst har ytterligare fem sjuksköterskor sagt upp sig.

I brevet till Hagström konstateras det hur svårt det är att bedriva vård utan nära läkarmedverkan. Beläggningen av de tolv platserna är låg och vårdformen, som kan innebära att en patient får mellanlanda på en avdelning någon dag innan patienten ska vidare till sitt boende i kommunen, ifrågasätts.

– Men de som väl kommer till vår avdelning får god omvårdnad, jag är stolt över arbetet som min personal utför, betonar Ulla Nordh.

Eva Sundström, ställföreträdande sjukhusdirektör, betonar att frågeställningen är helt relevant.

– Personalen är vår viktigaste resurs och det är viktigt att de får besked. De flesta av sjuksköterskorna som slutat har börjat hos kommunen.

Hur ser avdelningens framtid ut?

– Politikens styrgrupp har möte under tisdagen. Då kommer frågan upp.

Med facit i hand, kunde något ha gjorts annorlunda?

– Nej, vi lever i en politiskt styrd värld.

I början av september öppnades mellanvårdsavdelningen vid Skaraborgs sjukhus i Mariestad. Den var resultatet av en politisk kompromiss, då Skaraborgs sjukhus ville lägga ned den befintliga medicinavdelningen. Skas och östra hälso- och sjukvårdsnämnden kom överens om en, för Skaraborg i alla fall, ny vårdform.

Två månaders verksamhet präglas av låg beläggning och frustration bland personalen.

Enhetschef Ulla Nordh sammanfattade åsikterna som kom fram efter en arbetsplatsträff (APT) för två veckor sedan i ett brev till Ulla-Britt Hagström (L), ordförande i sjukhusstyrelsen.

– Det är viktigt att beskriva hur jag och mina kollegor upplever situationen, säger Ulla Nordh.

Frustrerande, sorg, tärande, förlorad kompetens, fråntagna sjuksköterskeuppgifter, ovisshet och förlorad arbetsglädje var några synpunkter som kom från under APT-mötet.

Avdelningen har varit hotad under lång tid, och under slutet av 2015 blev det mer konkret.

En effekt blev att personal sade upp sig. Fem slutade i våras och i höst har ytterligare fem sjuksköterskor sagt upp sig.

I brevet till Hagström konstateras det hur svårt det är att bedriva vård utan nära läkarmedverkan. Beläggningen av de tolv platserna är låg och vårdformen, som kan innebära att en patient får mellanlanda på en avdelning någon dag innan patienten ska vidare till sitt boende i kommunen, ifrågasätts.

– Men de som väl kommer till vår avdelning får god omvårdnad, jag är stolt över arbetet som min personal utför, betonar Ulla Nordh.

Eva Sundström, ställföreträdande sjukhusdirektör, betonar att frågeställningen är helt relevant.

– Personalen är vår viktigaste resurs och det är viktigt att de får besked. De flesta av sjuksköterskorna som slutat har börjat hos kommunen.

Hur ser avdelningens framtid ut?

– Politikens styrgrupp har möte under tisdagen. Då kommer frågan upp.

Med facit i hand, kunde något ha gjorts annorlunda?

– Nej, vi lever i en politiskt styrd värld.