17 okt 2016 13:11

17 okt 2016 13:11

"Patientsäkerhet i fara"

SKARABORG: Ivo varnar för beroende av hyrläkare

Ivo menar att primärvårdens beroende av hyrläkare innebär en fara för patientsäkerheten.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har granskat 21 vårdcentraler i Uppsala och Örebro. I rapporten om det omfattande användandet av hyrläkare tar Ivo upp brister och risker för patientsäkerheten. Ivo betonar att problematiken är nationell.

Att hög personalomsättning ger sämre kontinuitet och att det saknas systematisk egenkontroll vid vårdcentralerna är några risker som Ivo påpekar. Myndigheten menar även att övrig personal får mer ansvar och en stressig arbetssituation, samt att Ivo inte i tillräckligt hög utsträckning inte får information om legitimerad personal som kan vara en fara för patientsäkerheten.

Dirk Vleugels, chefläkare vid Närhälsan i Västra Götaland, har ännu inte läst rapporten men säger att det finns en medicinsk egenkontroll av personalen, oavsett om det handlar om egen eller inhyrd personal.

Varje vårdcentral har en medicinsk rådgivare, en fastanställd läkare som tillsammans med verksamhetschefen har som uppgift att bevaka den medicinska kvalitén och patientsäkerheten på enheten.

– Upptäcks det något tveksamt skrivs en avvikelse, allvarliga förseelser hamnar hos chefläkaren, säger Dirk Vleugels.

Närhälsan har granskat de lex Maria-fall, där vårdgivaren anmäler sig själv till Ivo, som förekom under 2015.

– Vi har inte kunnat se att hyrläkarna förekommer i större utsträckning än de fasta läkarna. Men självklart är kontinuiteten viktig, det behöver inte vara någon allvarlig händelse för att många patienter upplever att de vill ha en fast läkare. Samtidigt finns det hyrläkare som är lika duktiga som våra fasta egna läkare, men kvaliteten är skiftande.

Ivo vill se mer introduktion för hyrläkarna. I Västra Götaland finns det krav på vårdcentralerna att det ska finnas ett uppdaterat introduktionsmaterial. Samtidigt finns det krav i upphandlingsdokumenten som bemanningsföretagen ska följa.

– Läkarna ska kunna en del om hur vi arbetar när de kommer till oss. Ansvaret är delat, men jag känner att det är väl tillgodosett med introduktionen hos oss.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har granskat 21 vårdcentraler i Uppsala och Örebro. I rapporten om det omfattande användandet av hyrläkare tar Ivo upp brister och risker för patientsäkerheten. Ivo betonar att problematiken är nationell.

Att hög personalomsättning ger sämre kontinuitet och att det saknas systematisk egenkontroll vid vårdcentralerna är några risker som Ivo påpekar. Myndigheten menar även att övrig personal får mer ansvar och en stressig arbetssituation, samt att Ivo inte i tillräckligt hög utsträckning inte får information om legitimerad personal som kan vara en fara för patientsäkerheten.

Dirk Vleugels, chefläkare vid Närhälsan i Västra Götaland, har ännu inte läst rapporten men säger att det finns en medicinsk egenkontroll av personalen, oavsett om det handlar om egen eller inhyrd personal.

Varje vårdcentral har en medicinsk rådgivare, en fastanställd läkare som tillsammans med verksamhetschefen har som uppgift att bevaka den medicinska kvalitén och patientsäkerheten på enheten.

– Upptäcks det något tveksamt skrivs en avvikelse, allvarliga förseelser hamnar hos chefläkaren, säger Dirk Vleugels.

Närhälsan har granskat de lex Maria-fall, där vårdgivaren anmäler sig själv till Ivo, som förekom under 2015.

– Vi har inte kunnat se att hyrläkarna förekommer i större utsträckning än de fasta läkarna. Men självklart är kontinuiteten viktig, det behöver inte vara någon allvarlig händelse för att många patienter upplever att de vill ha en fast läkare. Samtidigt finns det hyrläkare som är lika duktiga som våra fasta egna läkare, men kvaliteten är skiftande.

Ivo vill se mer introduktion för hyrläkarna. I Västra Götaland finns det krav på vårdcentralerna att det ska finnas ett uppdaterat introduktionsmaterial. Samtidigt finns det krav i upphandlingsdokumenten som bemanningsföretagen ska följa.

– Läkarna ska kunna en del om hur vi arbetar när de kommer till oss. Ansvaret är delat, men jag känner att det är väl tillgodosett med introduktionen hos oss.