17 okt 2016 10:47

17 okt 2016 10:47

Oro att gäddorna kan försvinna

VÄNERN: "Översvämningar är som diamanter"

Vattennivån i Vänern varierar kraftigt.
Och en av de hotade arterna är gäddan.
– Försvinner den kan det påverka hela systemet, säger Sara Peilot från Vänerns vattenvårdsförbund.

Under fredagen hölls ett möte inom ramen för Vänersamarbetet. Allt från klimatet till igenväxning ventilerades. Och det är där som gäddorna kommer in. Det som hotar gäddan är nivåskillnaderna i den stora sjön, nivåer som varierar väldigt. De små gäddorna använder de strandängar som bildats för gömställen när vattenståndet är högt.

– Och forskning har visat att gäddorna tar stryk först vid förändrade vattennivåer, säger Sara Peilot.

Gäddan är livsviktig för ekosystemet i Vänern.

Isen påverkar

Den ekologiska statusen på Vänern har också sänkts från god till måttlig.

– Viktiga och unika miljöer, som klapperstenar och sandstränder, börjar försvinna, och de är viktiga för både folk och fä, säger Sara Peilot.

Vänerns vattenvårdsförbund har också studerat om isläggningen har någon påverkan på igenväxningen, och har kommit fram till att den har det. Det har även höga vattenstånd.

En annan föredragshållare var Leif Gustavsson från Länsstyrelsen i Värmland. Han pratade om översvämningar och dess konsekvenser.

– Blir det för höga nivåer så riskerar vi många värden, som är skyddsvärd, runt Vänern. Och översvämningar är dyra, även hälsomässig, då gamla miljöskulder kommer fram. Översvämningar är en del av den naturliga miljön, men de senaste 100 åren har vi chansat lite.

Vill se bräddavlopp

Vad är då lösningen, eller ett försök till sådan, för att undvika alldeles för höga vattennivåer enligt länsstyrelsen?

– Det är att ha tillgång till ett bräddavlopp.

Det skulle underlätta tills dess man beslutar om tappning i Göta älv eller en tunnel från Vänern till havet. Leif Gustavsson avslutade med:

– Översvämningar är som diamanter – de är forever och något vi måste ta hänsyn till.

Anna Eklund från SMHI konstaterade att vintertillrinningarna till sjön kommer, i framtiden, att öka på grund av mildare vintrar.

Syftet med träffen och hela samarbetet var och är enligt ordförande Bjarne Olsson att, för Vänerkommunen, lyfta viktig frågor från ett underifrånperspektiv.

Under fredagen hölls ett möte inom ramen för Vänersamarbetet. Allt från klimatet till igenväxning ventilerades. Och det är där som gäddorna kommer in. Det som hotar gäddan är nivåskillnaderna i den stora sjön, nivåer som varierar väldigt. De små gäddorna använder de strandängar som bildats för gömställen när vattenståndet är högt.

– Och forskning har visat att gäddorna tar stryk först vid förändrade vattennivåer, säger Sara Peilot.

Gäddan är livsviktig för ekosystemet i Vänern.

Isen påverkar

Den ekologiska statusen på Vänern har också sänkts från god till måttlig.

– Viktiga och unika miljöer, som klapperstenar och sandstränder, börjar försvinna, och de är viktiga för både folk och fä, säger Sara Peilot.

Vänerns vattenvårdsförbund har också studerat om isläggningen har någon påverkan på igenväxningen, och har kommit fram till att den har det. Det har även höga vattenstånd.

En annan föredragshållare var Leif Gustavsson från Länsstyrelsen i Värmland. Han pratade om översvämningar och dess konsekvenser.

– Blir det för höga nivåer så riskerar vi många värden, som är skyddsvärd, runt Vänern. Och översvämningar är dyra, även hälsomässig, då gamla miljöskulder kommer fram. Översvämningar är en del av den naturliga miljön, men de senaste 100 åren har vi chansat lite.

Vill se bräddavlopp

Vad är då lösningen, eller ett försök till sådan, för att undvika alldeles för höga vattennivåer enligt länsstyrelsen?

– Det är att ha tillgång till ett bräddavlopp.

Det skulle underlätta tills dess man beslutar om tappning i Göta älv eller en tunnel från Vänern till havet. Leif Gustavsson avslutade med:

– Översvämningar är som diamanter – de är forever och något vi måste ta hänsyn till.

Anna Eklund från SMHI konstaterade att vintertillrinningarna till sjön kommer, i framtiden, att öka på grund av mildare vintrar.

Syftet med träffen och hela samarbetet var och är enligt ordförande Bjarne Olsson att, för Vänerkommunen, lyfta viktig frågor från ett underifrånperspektiv.

  • Peder Kaldal