13 okt 2016 15:29

13 okt 2016 15:29

Tveksamt fall bortprioriterat

TVIST

Konkurrensverket avskriver ett ärende om Västra Götalandsregionens inköp av hyrläkartjänster från ett företag. Verket fick en indikation om att något inte stämde via sin omvärldsbevakning.

Det som har kommit fram i utredningen gör att den inte prioriteras, enligt Konkurrensverkets policy, och därmed avskrivs.

I ett meddelande betonar verket att beslutet inte innebär att regionens agerande är tillåtet enligt upphandlingslagen.

Det som har kommit fram i utredningen gör att den inte prioriteras, enligt Konkurrensverkets policy, och därmed avskrivs.

I ett meddelande betonar verket att beslutet inte innebär att regionens agerande är tillåtet enligt upphandlingslagen.