13 okt 2016 14:09

13 okt 2016 14:09

Hittade brister efter självmord

IVO

En patient vid Skaraborgs sjukhus psykiatriska klinik begick självmord. Skas anmälde ärendet, enligt lex Maria, till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Bland annat hade Skas upptäckt brister i att involvera närstående, liksom att det brustit avseende orosanmälan till socialtjänsten gällande minderåriga barn.

Ivo avslutar ärendet och konstaterar att Skas redovisat åtgärder för att komma till rätta med bristerna. Ivo medar att Skas gjorde korrekta åtgärder i samband med vården.

Bland annat hade Skas upptäckt brister i att involvera närstående, liksom att det brustit avseende orosanmälan till socialtjänsten gällande minderåriga barn.

Ivo avslutar ärendet och konstaterar att Skas redovisat åtgärder för att komma till rätta med bristerna. Ivo medar att Skas gjorde korrekta åtgärder i samband med vården.