11 okt 2016 14:17

11 okt 2016 14:17

V varnar för nytt vårdval

REGIONEN: "Barnmorskorna söker sig bort"

Vänsterpartiet befarar att vårdvalsreformen för mödravården medför att barnmorskor söker sig bort från förlossningen.

Carina Örgårds (V) fråga inledde regionfullmäktige. Hon pekade på barnmorskornas pressade situation och befarade en personalflykt när vårdvalet för mödravården blir verklighet.

– Tror du att barnmorskorna söker sig bort från förlossningen, frågade hon.

Tony Johansson (MP), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, svarade:

– Blir det så finns det andra bakomliggande orsaker än ett vårdval, men vi ska jobba metodiskt för att förbättra förhållandena för bland annat barnmorskorna.

Asylsökande

Egon Frid (V) från Vara frågade Lars Holmin (M), ordförande för Västtrafik, när det kommer ett konkret förslag som ska underlätta för personerna på asylboendena att använda sig av kollektivtrafiken.

– Kollektivtrafiknämnden har fått två miljoner extra för att lösa frågan. Det gäller att de på asylboendena har råd att åka med kollektivtrafiken, säger Frid.

Holmin:

– Vi har infört nya turer, bland annat via Stora Ekeberg och Lundsbrunn, i samarbete med kommunerna och vi har satsat mycket på information. Vi vill även införa rabatter, vilka är bättre än andra grupper, men har inte fått med oss Migrationsverket ännu.

Stipendium

2016 års parasportstipendium på totalt 150 000 kronor delades ut till fyra aktiva utövare, ett lag samt en ledare. Ledarstipendiet (10 000 kronor) gick till Dan Nylund, Lidköping. Basketlaget Olympic Göteborg fick lagstipendiet. Anton Wickström, som tävlar i elektronskytte, fick ett av de fyra stipendierna för aktiva.

Carina Örgårds (V) fråga inledde regionfullmäktige. Hon pekade på barnmorskornas pressade situation och befarade en personalflykt när vårdvalet för mödravården blir verklighet.

– Tror du att barnmorskorna söker sig bort från förlossningen, frågade hon.

Tony Johansson (MP), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, svarade:

– Blir det så finns det andra bakomliggande orsaker än ett vårdval, men vi ska jobba metodiskt för att förbättra förhållandena för bland annat barnmorskorna.

Asylsökande

Egon Frid (V) från Vara frågade Lars Holmin (M), ordförande för Västtrafik, när det kommer ett konkret förslag som ska underlätta för personerna på asylboendena att använda sig av kollektivtrafiken.

– Kollektivtrafiknämnden har fått två miljoner extra för att lösa frågan. Det gäller att de på asylboendena har råd att åka med kollektivtrafiken, säger Frid.

Holmin:

– Vi har infört nya turer, bland annat via Stora Ekeberg och Lundsbrunn, i samarbete med kommunerna och vi har satsat mycket på information. Vi vill även införa rabatter, vilka är bättre än andra grupper, men har inte fått med oss Migrationsverket ännu.

Stipendium

2016 års parasportstipendium på totalt 150 000 kronor delades ut till fyra aktiva utövare, ett lag samt en ledare. Ledarstipendiet (10 000 kronor) gick till Dan Nylund, Lidköping. Basketlaget Olympic Göteborg fick lagstipendiet. Anton Wickström, som tävlar i elektronskytte, fick ett av de fyra stipendierna för aktiva.