11 okt 2016 14:12

11 okt 2016 14:12

"Det behövs mer från ledningen"

VÄSTRA GÖTALAND: S vill skynda på jobbet med ett nytt dubbelspår

Socialdemokraterna vill skynda på utvecklingen av ett andra dubbelspår mellan Alingsås och Göteborg på västra stambanan.
– Det behövs mer från regionen, konstaterade oppositionsrådet Alex Bergström (S).

Konstaterandet från Bergström framfördes i en interpellation från Bergström under tisdagens regionfullmäktige. Han betonade att de föreslagna åtgärderna på västra stambanan inte räcker för att klara det förväntade fördubblade resandet med Västtågen, från cirka 20 000 till 40 000 per vardag, till 2035.

– Vi vill se en lokaliseringsstudie, som talar om var de nya spåren ska gå. En utbyggnad skulle vara välkommen, restiden mellan Skövde och Göteborg skulle kortas med mellan 20 och 30 minuter, sa Alex Bergström.

Ulrika Frick (MP), kollektivtrafiknämndens ordförande, konstaterade att arbetet pågår, att majoriteten jobbar mot riksdag, departement och regering.

– Vad mer kan vi göra, mer än att du pratar med Anna (S-märkt infrastrukturminister), sa Frick till Bergström.

Ulf Eriksson (C), vice ordförande i regionutvecklingsnämnden, sa att Trafikverket bland annat satsar 1,7 miljarder på förbigångsspår utmed västra stambanan, men att verket inte just nu vill ha en lokaliseringsstudie om dubbelspåren.

– Dubbelspåret finns inte med i infrastrukturplanen, och det är oerhört viktigt att få in det i planen.

Regionrådet Birgitta Losman (MP) upprepade att arbetet redan pågår.

– Ska vi göra något vi redan gör?

Bergström sa att S kommer att jobba hårt med frågan.

– Vi ska jobba helhjärtat men ledningen måste tydligt visa vad den vill.

Ny miljöplan

Regionfullmäktige tog beslut om en miljöplan för Västra Götalandsregionens verksamheter 2017-2020. Planen följer den tidigare, men de långsiktiga målen är mätbara. Planen bygger på låg klimatpåverkan, giftfri miljö, hållbar resursanvändning och biologisk mångfald.

Konstaterandet från Bergström framfördes i en interpellation från Bergström under tisdagens regionfullmäktige. Han betonade att de föreslagna åtgärderna på västra stambanan inte räcker för att klara det förväntade fördubblade resandet med Västtågen, från cirka 20 000 till 40 000 per vardag, till 2035.

– Vi vill se en lokaliseringsstudie, som talar om var de nya spåren ska gå. En utbyggnad skulle vara välkommen, restiden mellan Skövde och Göteborg skulle kortas med mellan 20 och 30 minuter, sa Alex Bergström.

Ulrika Frick (MP), kollektivtrafiknämndens ordförande, konstaterade att arbetet pågår, att majoriteten jobbar mot riksdag, departement och regering.

– Vad mer kan vi göra, mer än att du pratar med Anna (S-märkt infrastrukturminister), sa Frick till Bergström.

Ulf Eriksson (C), vice ordförande i regionutvecklingsnämnden, sa att Trafikverket bland annat satsar 1,7 miljarder på förbigångsspår utmed västra stambanan, men att verket inte just nu vill ha en lokaliseringsstudie om dubbelspåren.

– Dubbelspåret finns inte med i infrastrukturplanen, och det är oerhört viktigt att få in det i planen.

Regionrådet Birgitta Losman (MP) upprepade att arbetet redan pågår.

– Ska vi göra något vi redan gör?

Bergström sa att S kommer att jobba hårt med frågan.

– Vi ska jobba helhjärtat men ledningen måste tydligt visa vad den vill.

Ny miljöplan

Regionfullmäktige tog beslut om en miljöplan för Västra Götalandsregionens verksamheter 2017-2020. Planen följer den tidigare, men de långsiktiga målen är mätbara. Planen bygger på låg klimatpåverkan, giftfri miljö, hållbar resursanvändning och biologisk mångfald.