06 okt 2016 16:26

06 okt 2016 16:29

"Vi ska följa riktlinjerna"

SKARABORG: Har läst mejlväxling

Skaraborgs sjukhus styrelseordförande Ulla-Britt Hagström (L) har läst mejlväxlingen mellan chefläkare Marga Brisman och utredaren Olle Svensson.
– Självklart ska offentlighetsprincipen följas, säger Hagström.

Delar av mejlväxlingen, som rörde Svenssons externa utredning kring de 49 fallen som anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har skett via privata adresser.

Ulla-Britt Hagström har läst mejlen och betonar att offentlighetsprincipen ska följas, men att den aktuella mejlväxlingen mest handlat om praktiska frågor.

– Det är bara några mejl som inte gått via offentliga adresser.

Hon tillägger:

– Vi har länge begärt att vi ska ha en utbildning i offentlighetsprincip och sekretess. Det är styrelsens ansvar att alla känner till vad som gäller. Vi ska följa de riktlinjer som regionen tagit beslut om.

Vice ordföranden Johan Ask (S) är av samma åsikt:

– Den privata mejlen ska inte användas på jobbet, men jag har inget att tillägga i det fallet.

Hur ser du på styrelsens ansvar i hanteringen av fallet med Ivo-anmälan?

– Vi måste vänta och se vad Ivo kommer fram till, och utifrån det se vilka åtgärder vi ska ta till.

Väntar på Ivo

Ulla-Britt Hagström har tidigare gjort klart att tjänstemännen sköter ärendet kring Ivo-anmälan, och inget har hänt som gjort att hon ändrat ståndpunkt.

– Jag har stort förtroende för tjänstemännen. Jag har även tittat på Olle Svenssons utredning; vi beställde en opartisk utredning och jag har inte sett något som talar emot att den inte är det.

Delar av mejlväxlingen, som rörde Svenssons externa utredning kring de 49 fallen som anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har skett via privata adresser.

Ulla-Britt Hagström har läst mejlen och betonar att offentlighetsprincipen ska följas, men att den aktuella mejlväxlingen mest handlat om praktiska frågor.

– Det är bara några mejl som inte gått via offentliga adresser.

Hon tillägger:

– Vi har länge begärt att vi ska ha en utbildning i offentlighetsprincip och sekretess. Det är styrelsens ansvar att alla känner till vad som gäller. Vi ska följa de riktlinjer som regionen tagit beslut om.

Vice ordföranden Johan Ask (S) är av samma åsikt:

– Den privata mejlen ska inte användas på jobbet, men jag har inget att tillägga i det fallet.

Hur ser du på styrelsens ansvar i hanteringen av fallet med Ivo-anmälan?

– Vi måste vänta och se vad Ivo kommer fram till, och utifrån det se vilka åtgärder vi ska ta till.

Väntar på Ivo

Ulla-Britt Hagström har tidigare gjort klart att tjänstemännen sköter ärendet kring Ivo-anmälan, och inget har hänt som gjort att hon ändrat ståndpunkt.

– Jag har stort förtroende för tjänstemännen. Jag har även tittat på Olle Svenssons utredning; vi beställde en opartisk utredning och jag har inte sett något som talar emot att den inte är det.