23 sep 2016 15:08

23 sep 2016 15:08

Lånade sterila verktyg

SKARABORG: Läkares hantering har stoppats

En läkare på Skaraborgs sjukhus lånade sterila operationsverktyg på sterilavdelningen och använde dem privat.
Utlåningen har stoppats och ska utredas.

Enligt flera oberoende källor har en läkare på Skas, utan att fråga, lånat utrustning från den steriltekniska enheten som ser till att operationsverktyg blir sterila innan de ska användas.

Privat

Utrustningen har sedan använts privat och sedan har de lämnats tillbaka osterila. Det har skett vid flera tillfällen och det har även handlat om olika engångsartiklar.

Personal har reagerat och när ledningen fick vetskap om hanteringen så stoppades den direkt.

Åtgärdats

Under fredagens arbetsplatsträff, APT, informerades personalen om vad som skett. De fick höra att problemet åtgärdats och att det inte ska inträffa på nytt. Det som skett ska utredas.

Verksamhetschefen Cecilia Andersson, som är ansvarig för anestesi, operation och intensiven på Skas, var fåordig när vi bad henne om en kommentar:

– Jag känner inte till det och har ingen kommentar.

Hanteringen av sterila verktyg sker under strikta och rigorösa förhållanden. Alla verktyg märks när de är sterila och placeras i en steril påse, sedan följer märkningen med tills de är tillbaka på sterilavdelningen igen. Kontrollen är noggrann.

Material som lämnar enheten, exempelvis till akutmottagningen, tas noga om hand när det lämnas tillbaka. Även om sterilpåsen inte är bruten, så rivs den upp och instrumentet görs sterilt, då alla mikoorganismer även sporer dödas, på nytt.

Enligt flera oberoende källor har en läkare på Skas, utan att fråga, lånat utrustning från den steriltekniska enheten som ser till att operationsverktyg blir sterila innan de ska användas.

Privat

Utrustningen har sedan använts privat och sedan har de lämnats tillbaka osterila. Det har skett vid flera tillfällen och det har även handlat om olika engångsartiklar.

Personal har reagerat och när ledningen fick vetskap om hanteringen så stoppades den direkt.

Åtgärdats

Under fredagens arbetsplatsträff, APT, informerades personalen om vad som skett. De fick höra att problemet åtgärdats och att det inte ska inträffa på nytt. Det som skett ska utredas.

Verksamhetschefen Cecilia Andersson, som är ansvarig för anestesi, operation och intensiven på Skas, var fåordig när vi bad henne om en kommentar:

– Jag känner inte till det och har ingen kommentar.

Hanteringen av sterila verktyg sker under strikta och rigorösa förhållanden. Alla verktyg märks när de är sterila och placeras i en steril påse, sedan följer märkningen med tills de är tillbaka på sterilavdelningen igen. Kontrollen är noggrann.

Material som lämnar enheten, exempelvis till akutmottagningen, tas noga om hand när det lämnas tillbaka. Även om sterilpåsen inte är bruten, så rivs den upp och instrumentet görs sterilt, då alla mikoorganismer även sporer dödas, på nytt.