22 sep 2016 14:11

22 sep 2016 14:17

"Syndabocken är utsedd"

SKARABORG: Personal kritisk till ledningen

Personal vid Skaraborgs sjukhus är besviken på ledningens agerande i ”Ilizarov-fallet”
– Det känns som de utsett sin syndabock.

Vi har pratat med en person, med god insyn i ortoped- och operationsverksamheterna, på Skaraborgs sjukhus. På grund av risk för repressalier vill medarbetaren inte framträda med sitt namn. Hen har följt rapporteringen om läkaren som stängts av för att ha utfört behandlingar med Ilizarovmetoden, sedan en extern utredare kommit fram till att det förekommit allvarliga vårdskador i 37 av 49 fall.

– Det är möjligt att det finns saker som inte är ok, men det får ju Ivos utredning i så fall visa. Nu har ledningen valt sida när den går ut och ber om ursäkt, upprättar jourlinjer för drabbade och tar avstånd från Ilizarovmetoden genom att säga att vi troligtvis inte kommer att använda den i framtiden. Allt detta innan Ivo sagt sitt. Samtidigt har de vänt sig åt ett annat håll när de inte fått de svar som de vill ha. Ett opartiskt och objektivt hanterande av situationen hade varit på sin plats, men många av oss upplever att man från ledningens håll valt att ställa sig på anmälarnas sida.

Har ni förtroende för Ivo?

– Vi måste utgå från att det är en vettig instans, vi får respektera och lita på deras resultat.

Skasmedarbetaren betonar att den avstängde läkaren tagit på sig flera svåra fall. Det medförde ofrånkomligt att antalet vårdskador ökade. I de fallen är komplikationsrisken hög oavsett vilken metod som än används.

– Skulle alla granskas tror jag inte att vi skulle hitta någon som är helt perfekt. Opererar man många patienter blir det alltid några operationer mindre lyckade. Det finns ingen som sticker ut extremt, åt något håll, men för att få ett exakt svar borde alla traumaoperatörer granskas lika noggrant. Samtidigt vet vi ju inte om hur länge de anmälande läkarna fick leta efter att hitta 49 fall; tittade de på samtliga Ilizarovoperationer som gjordes?

Men den externe utredaren Olle Svensson konstaterade ju att Ilizarovmetoden använts för ofta och på skador där en annan metod hade varit bättre!

– Det låter som det var någon experimentverksamhet, men det rör sig om en beprövad metod. I stället handlade om att utveckla metoden. Dessutom gjordes det inte i smyg, det fanns ju någon som godkände sättet att operera. Ledningen har haft full insyn hela tiden i vad läkaren har gjort, nu hängs han ut som om han gjort det på egen hand.

Skasmedarbetaren menar historien är ett resultat av en långvarig och dåligt hanterad konflikt på ortopeden.

– Teamen på ortopeden är tajta, men nu är det en konflikt inom ett av teamen. Om läkaren begått misstag ska dessa givetvis tas upp, men bedömningen måste ske objektivt och sakligt.

Vi har pratat med en person, med god insyn i ortoped- och operationsverksamheterna, på Skaraborgs sjukhus. På grund av risk för repressalier vill medarbetaren inte framträda med sitt namn. Hen har följt rapporteringen om läkaren som stängts av för att ha utfört behandlingar med Ilizarovmetoden, sedan en extern utredare kommit fram till att det förekommit allvarliga vårdskador i 37 av 49 fall.

– Det är möjligt att det finns saker som inte är ok, men det får ju Ivos utredning i så fall visa. Nu har ledningen valt sida när den går ut och ber om ursäkt, upprättar jourlinjer för drabbade och tar avstånd från Ilizarovmetoden genom att säga att vi troligtvis inte kommer att använda den i framtiden. Allt detta innan Ivo sagt sitt. Samtidigt har de vänt sig åt ett annat håll när de inte fått de svar som de vill ha. Ett opartiskt och objektivt hanterande av situationen hade varit på sin plats, men många av oss upplever att man från ledningens håll valt att ställa sig på anmälarnas sida.

Har ni förtroende för Ivo?

– Vi måste utgå från att det är en vettig instans, vi får respektera och lita på deras resultat.

Skasmedarbetaren betonar att den avstängde läkaren tagit på sig flera svåra fall. Det medförde ofrånkomligt att antalet vårdskador ökade. I de fallen är komplikationsrisken hög oavsett vilken metod som än används.

– Skulle alla granskas tror jag inte att vi skulle hitta någon som är helt perfekt. Opererar man många patienter blir det alltid några operationer mindre lyckade. Det finns ingen som sticker ut extremt, åt något håll, men för att få ett exakt svar borde alla traumaoperatörer granskas lika noggrant. Samtidigt vet vi ju inte om hur länge de anmälande läkarna fick leta efter att hitta 49 fall; tittade de på samtliga Ilizarovoperationer som gjordes?

Men den externe utredaren Olle Svensson konstaterade ju att Ilizarovmetoden använts för ofta och på skador där en annan metod hade varit bättre!

– Det låter som det var någon experimentverksamhet, men det rör sig om en beprövad metod. I stället handlade om att utveckla metoden. Dessutom gjordes det inte i smyg, det fanns ju någon som godkände sättet att operera. Ledningen har haft full insyn hela tiden i vad läkaren har gjort, nu hängs han ut som om han gjort det på egen hand.

Skasmedarbetaren menar historien är ett resultat av en långvarig och dåligt hanterad konflikt på ortopeden.

– Teamen på ortopeden är tajta, men nu är det en konflikt inom ett av teamen. Om läkaren begått misstag ska dessa givetvis tas upp, men bedömningen måste ske objektivt och sakligt.