22 sep 2016 09:21

22 sep 2016 09:22

Lägergård blir socialt företag

UNDENÄS: Skagagården i ny regi

Skagagården arrenderas ut och drivs vidare som ett arbetsintegrerat socialt företag.
– Grundidén är att alla får plats i samhället, säger Veronica Wiberg i styrelsen.

Skagagården ägs av Svenska kyrkan i Karlsborgs pastorat, men används bland annat av Svenska Kyrkans Unga i Töreboda. Vid onsdagskvällens informationsmöte om framtiden redogjordes för bakgrunden till att gården nu arrenderas ut: När stiftet drog in sitt årliga bidrag och flyttade sin konfirmandverksamhet till Flämslätt påverkades ekonomin.

– Man godkände ett underskott på 100 000 om året men när det var uppe i 560 000 kronor back var det inte försvarligt längre, sa Yvonne Thim, vice ordförande i kyrkorådet.

Efter egen förmåga

Från och med 1 oktober tar Skagagården ekonomiska förening – Annika Alexandersson, Veronica Wiberg och Anett Karlsson – över driften. I arrendet ingår dock inte stavkyrkan.

– Det kommer att bli en smygande övergång där kyrkans personal hjälper oss över, säger Anett Karlsson som blir verksamhetsledare.

Att det blir ett arbetsintegrerat socialt företag innebär att det ska vara en arbetsplats för de som behöver hjälp in på arbetsmarknaden eller behöver en meningsfull sysselsättning.

– Det kan vara långtidssjukskrivna som behöver arbetsträning, nyanlända som inte har kommit ut på arbetsmarknaden eller andra som behöver en meningsfull sysselsättning. Hos oss ska alla jobba 100 procent av sin förmåga, säger Annika Alexandersson.

De hoppas på avtal med arbetsförmedlingen och försäkringskassan och de söker projektpengar.

Egen odling

De kommer att ha kvar lägerverksamheten, morsdagsfirandet och julbord men de ska även utveckla vandrarhemmet och utöka verksamheten successivt. Det kan handla om kulturella evenemang, som utställningar och konserter, men också konferenser, temadagar, paket av olika slag till exempel vid bröllop.

– En fördel med alla spretiga idéer som vi har är att när någon placeras hos oss ska vi hitta en nisch som den är bra på och kan känna sig duktig och behövd, säger de.

På sikt hoppas de kunna använda de naturresurser som finns kring gården och odla egna produkter.

– Vi kommer att ha Fairtrade, kravmärkt och närodlat så långt det går. Vi vill värna om miljön lika mycket som om människan.

Helgläger

Förhoppningen nu är att genom informationsmötena få in fler idéer, bidrag och hitta samarbetsformer. Klart är att Svenska kyrkan i Töreboda ska fortsätta att ha verksamhet utanför Undenäs.

– Det har blivit lite grann av vår lägergård. På ett vanligt år har vi oftast sju helgläger och sedan ytterligare några aktiviteter där. Skaga är en viktig del i vår barn-, ungdoms- och konfirmandverksamhet, säger Törebodas församlingspedagog Billy Joelsson.

Skagagården ägs av Svenska kyrkan i Karlsborgs pastorat, men används bland annat av Svenska Kyrkans Unga i Töreboda. Vid onsdagskvällens informationsmöte om framtiden redogjordes för bakgrunden till att gården nu arrenderas ut: När stiftet drog in sitt årliga bidrag och flyttade sin konfirmandverksamhet till Flämslätt påverkades ekonomin.

– Man godkände ett underskott på 100 000 om året men när det var uppe i 560 000 kronor back var det inte försvarligt längre, sa Yvonne Thim, vice ordförande i kyrkorådet.

Efter egen förmåga

Från och med 1 oktober tar Skagagården ekonomiska förening – Annika Alexandersson, Veronica Wiberg och Anett Karlsson – över driften. I arrendet ingår dock inte stavkyrkan.

– Det kommer att bli en smygande övergång där kyrkans personal hjälper oss över, säger Anett Karlsson som blir verksamhetsledare.

Att det blir ett arbetsintegrerat socialt företag innebär att det ska vara en arbetsplats för de som behöver hjälp in på arbetsmarknaden eller behöver en meningsfull sysselsättning.

– Det kan vara långtidssjukskrivna som behöver arbetsträning, nyanlända som inte har kommit ut på arbetsmarknaden eller andra som behöver en meningsfull sysselsättning. Hos oss ska alla jobba 100 procent av sin förmåga, säger Annika Alexandersson.

De hoppas på avtal med arbetsförmedlingen och försäkringskassan och de söker projektpengar.

Egen odling

De kommer att ha kvar lägerverksamheten, morsdagsfirandet och julbord men de ska även utveckla vandrarhemmet och utöka verksamheten successivt. Det kan handla om kulturella evenemang, som utställningar och konserter, men också konferenser, temadagar, paket av olika slag till exempel vid bröllop.

– En fördel med alla spretiga idéer som vi har är att när någon placeras hos oss ska vi hitta en nisch som den är bra på och kan känna sig duktig och behövd, säger de.

På sikt hoppas de kunna använda de naturresurser som finns kring gården och odla egna produkter.

– Vi kommer att ha Fairtrade, kravmärkt och närodlat så långt det går. Vi vill värna om miljön lika mycket som om människan.

Helgläger

Förhoppningen nu är att genom informationsmötena få in fler idéer, bidrag och hitta samarbetsformer. Klart är att Svenska kyrkan i Töreboda ska fortsätta att ha verksamhet utanför Undenäs.

– Det har blivit lite grann av vår lägergård. På ett vanligt år har vi oftast sju helgläger och sedan ytterligare några aktiviteter där. Skaga är en viktig del i vår barn-, ungdoms- och konfirmandverksamhet, säger Törebodas församlingspedagog Billy Joelsson.

  • Jenny Allvin
  • Anneli Malm