20 sep 2016 10:51

18 maj 2017 15:29

Läkare stängs av efter 37 allvarliga vårdskador

SKAS: Utredning kring stort antal anmälda patientfall

37 patienter visade sig ha allvarliga vårdskador efter att ha opererats med Ilizarovmetoden på Skaraborgs sjukhus. En läkare har stängts av.
– Vi ber de drabbade patienterna om ursäkt, säger sjukhusdirektör Jörgen Thorn.

I våras anmälde två överläkare på ortopeden i Skövde en kollega till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Det gällde 49 fall där den anmälde läkaren och hans grupp opererat med den så kallade Ilizarovmetoden, där frakturen fixeras med hjälp av trådar som fästs i en ställning, i stället för att använda exempelvis gips.

Extern utredare

Ivo bad Skas om en förklaring. Skas använde sig av professor Olle Svensson som extern utredare. Han kom fram till att i 37 av 49 fall så hade patienten drabbats av en allvarlig vårdskada.

Vilken typ av skada det handlar om är inte officiellt, teoretiskt kan en förlängd vårdtid räknas som en vårdskada. Resultatet presenterades vid en välbesökt presskonferens under tisdagen.

– Metoden har används för alltför vida indikationer, som brott på handleder, armbågar och axlar. Den lämpar sig bäst på underbensbrott med stora mjukdelsskador. Då är det lätt att ha kontroll på skadan. Nu har det blivit långa läkningstider, det har brustit i att behandla infektioner samtidigt som det pytsades ut penicillin planlöst och det förskrevs smärtstillande medel på ett liberalt sätt, säger Olle Svensson.

Olle Svensson berättar att på sjukhuset i Umeå, där han jobbar, görs det fyra-fem operationer med metoden per år. På Skas gjordes det fler än 500 operationer innan metoden stoppades 2014.

Varför blev det så här?

– Det handlar om kollegor som brunnit för metoden, och använt den urskiljningslöst. De hade framgång, men skulle i flera fall ha övervägt en annan metod.

Avstängd

Den läkare, som den senaste tiden jobbat på ortopeden är avstängd under en månad, i väntan på vad Ivo kommer fram till. Läkaren var inte ensam om att använda sig av metoden men anmälan till Ivo gäller endast en person.

– Det fanns en grupp kring läkaren, men vi använder ju inte metoden längre. De andra jobbar vidare, de flesta vid ortopeden i Lidköping, säger chefläkare Marga Brisman.

Patienter kontaktas

Skas kommer att ta kontakt med de som finns med i utredningen och kommer att följa upp samtliga som opererats med metoden. Det finns en speciell telefonlinje där oroliga kan ringa och ställa frågor.

– Vi ser mycket allvarligt på det här, säger Jörgen Thorn.

Kommentar

Den avstängde läkaren säger i en skriftlig kommentar:

”Enligt mig är den externa granskningen som nu utförts direkt missvisande och borde ha inväntat den pågående Ivo-utredning som jag redan lämnat ett detaljerat svar till. Jag hävdar att den här så kallade externa granskningen är dåligt utförd, osaklig och inte alls objektiv. Det framgår av delvis hemliga korrespondens som pågått mellan chefsläkaren och den utsedde externgranskaren. Granskaren avslöjar personliga tyckanden som saknar både motivering och referenser till vad som faktiskt hänt. Läkarförbundets jurister är nu inkopplade. Nu planeras ytterligare en opartisk extern granskning för att bringa klarhet i händelseförloppet.”

I våras anmälde två överläkare på ortopeden i Skövde en kollega till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Det gällde 49 fall där den anmälde läkaren och hans grupp opererat med den så kallade Ilizarovmetoden, där frakturen fixeras med hjälp av trådar som fästs i en ställning, i stället för att använda exempelvis gips.

Extern utredare

Ivo bad Skas om en förklaring. Skas använde sig av professor Olle Svensson som extern utredare. Han kom fram till att i 37 av 49 fall så hade patienten drabbats av en allvarlig vårdskada.

Vilken typ av skada det handlar om är inte officiellt, teoretiskt kan en förlängd vårdtid räknas som en vårdskada. Resultatet presenterades vid en välbesökt presskonferens under tisdagen.

– Metoden har används för alltför vida indikationer, som brott på handleder, armbågar och axlar. Den lämpar sig bäst på underbensbrott med stora mjukdelsskador. Då är det lätt att ha kontroll på skadan. Nu har det blivit långa läkningstider, det har brustit i att behandla infektioner samtidigt som det pytsades ut penicillin planlöst och det förskrevs smärtstillande medel på ett liberalt sätt, säger Olle Svensson.

Olle Svensson berättar att på sjukhuset i Umeå, där han jobbar, görs det fyra-fem operationer med metoden per år. På Skas gjordes det fler än 500 operationer innan metoden stoppades 2014.

Varför blev det så här?

– Det handlar om kollegor som brunnit för metoden, och använt den urskiljningslöst. De hade framgång, men skulle i flera fall ha övervägt en annan metod.

Avstängd

Den läkare, som den senaste tiden jobbat på ortopeden är avstängd under en månad, i väntan på vad Ivo kommer fram till. Läkaren var inte ensam om att använda sig av metoden men anmälan till Ivo gäller endast en person.

– Det fanns en grupp kring läkaren, men vi använder ju inte metoden längre. De andra jobbar vidare, de flesta vid ortopeden i Lidköping, säger chefläkare Marga Brisman.

Patienter kontaktas

Skas kommer att ta kontakt med de som finns med i utredningen och kommer att följa upp samtliga som opererats med metoden. Det finns en speciell telefonlinje där oroliga kan ringa och ställa frågor.

– Vi ser mycket allvarligt på det här, säger Jörgen Thorn.

Kommentar

Den avstängde läkaren säger i en skriftlig kommentar:

”Enligt mig är den externa granskningen som nu utförts direkt missvisande och borde ha inväntat den pågående Ivo-utredning som jag redan lämnat ett detaljerat svar till. Jag hävdar att den här så kallade externa granskningen är dåligt utförd, osaklig och inte alls objektiv. Det framgår av delvis hemliga korrespondens som pågått mellan chefsläkaren och den utsedde externgranskaren. Granskaren avslöjar personliga tyckanden som saknar både motivering och referenser till vad som faktiskt hänt. Läkarförbundets jurister är nu inkopplade. Nu planeras ytterligare en opartisk extern granskning för att bringa klarhet i händelseförloppet.”