19 sep 2016 16:54

19 sep 2016 16:54

Lång resa mot samlad vård

SKARABORG: Barn- och kvinnosjukvården på samma ställe

För 18 år sedan började diskussionen om att samla all barn- och kvinnovård på ett ställe. Nu är allt klart och nästa vecka inleds verksamheten på Skaraborgs sjukhus i Skövde.
– Patienten kan få bättre vård och personalen bättre arbetsmiljö, säger verksamhetschefen Maria Söderberg.

7 500 kvadratmeter yta har nybyggts och 3 900 har byggts om. Spaden sattes i jorden 2014, i marken till vänster om stora entrén, för det som hade arbetsnamnet BK-huset.

Nu har Skas barn- och ungdomsmedicin, förlossning, BB och vården för tidigt födda barn (neonatal) samlat på ett ställe, även om de finns på två våningsplan. På markplanet finns barnmottagningen (50-60 besök per dag), samt dagvården (4 500 besök per år) och den slutna vården (14 vårdplatser) för barn 0-18 år. Där finns även två isoleringsrum.

– Tidigare har vi fått lösa det genom att använda rum på infektionsavdelningen, säger projektledare Lena Vilstrup.

Lokalerna är färgrika, i kontrast till många andra i sjukhuset. Dessutom finns det många inspirationsgivande konstverk. De stora fönstren ska se till att rummen och korridorerna fylls av så mycket ljus som möjligt.

Den nya tekniken kommer att användas och varje vårdplats är utrustad med en skärm med den senaste tekniken. I början ska den användes till ett tyst kallelsesystem.

Får sällskap

Förlossningen, där drygt 2 500 barn föds per år, började verksamheten i sina nya lokaler för ett år sedan. Nu får den sällskap av BB och neonatalvården. Tidigare låg de på olika plan, vilket innebär åtskilliga praktiska problem.

– Nu har vi närhet mellan olika personalgrupper, vilket ger mer flexibilitet, säger projektledare Susanne Johansson.

Det finns 24 gemensamma boenderum, vilket innebär att cirka 75 procent av de som fött barn kan få ligga i ett eget rum. Neonatal har sju, varav två för intensivvård, rum för barn med föräldrar. Föräldrarna har en viktig roll i den nya vårdprocessen. Miljöerna är ombonade och hemlika.

Söderberg sammanfattar:

– Vi har inte fler vårdplatser än tidigare, men kan jobba mer flexibelt.

7 500 kvadratmeter yta har nybyggts och 3 900 har byggts om. Spaden sattes i jorden 2014, i marken till vänster om stora entrén, för det som hade arbetsnamnet BK-huset.

Nu har Skas barn- och ungdomsmedicin, förlossning, BB och vården för tidigt födda barn (neonatal) samlat på ett ställe, även om de finns på två våningsplan. På markplanet finns barnmottagningen (50-60 besök per dag), samt dagvården (4 500 besök per år) och den slutna vården (14 vårdplatser) för barn 0-18 år. Där finns även två isoleringsrum.

– Tidigare har vi fått lösa det genom att använda rum på infektionsavdelningen, säger projektledare Lena Vilstrup.

Lokalerna är färgrika, i kontrast till många andra i sjukhuset. Dessutom finns det många inspirationsgivande konstverk. De stora fönstren ska se till att rummen och korridorerna fylls av så mycket ljus som möjligt.

Den nya tekniken kommer att användas och varje vårdplats är utrustad med en skärm med den senaste tekniken. I början ska den användes till ett tyst kallelsesystem.

Får sällskap

Förlossningen, där drygt 2 500 barn föds per år, började verksamheten i sina nya lokaler för ett år sedan. Nu får den sällskap av BB och neonatalvården. Tidigare låg de på olika plan, vilket innebär åtskilliga praktiska problem.

– Nu har vi närhet mellan olika personalgrupper, vilket ger mer flexibilitet, säger projektledare Susanne Johansson.

Det finns 24 gemensamma boenderum, vilket innebär att cirka 75 procent av de som fött barn kan få ligga i ett eget rum. Neonatal har sju, varav två för intensivvård, rum för barn med föräldrar. Föräldrarna har en viktig roll i den nya vårdprocessen. Miljöerna är ombonade och hemlika.

Söderberg sammanfattar:

– Vi har inte fler vårdplatser än tidigare, men kan jobba mer flexibelt.