15 sep 2016 16:48

15 sep 2016 16:48

15 procent  av samtalen besvarades inte i rätt tid

SKARABORG: Klarar inte vårdgarantin

15 procent av Skaraborgarna som ringde sin vårdcentral i våras fick inte svar samma dag.

Enligt vårdgarantin, som är en lagstadgad rättighet, ska telefonsamtal till en vårdcentral besvaras samma dag.

Under mätningarna under 2011 till och med halva 2014 låg vårdcentralerna, offentliga och privata, i Skaraborg på en svarsfrekvens i snitt mellan 98 och 100 procent.

Har förbättrats

Från och med oktober 2014 (94 procent) har siffrorna försämrats. I oktober förra året var svarsfrekvensen nere på 83 procent men i våras (mars) var siffran 85, enligt regionens egen statistik. Hela regionen låg på 83 procent, snittet för hela riket var 86 procent. Bland annat har ett nytt datasystem ställt till det.

– Det har handlat om hög belastning och sjukfrånvaro. Nu har vi en stabilare bemanning och då har vi lättare att hinna med. Då får vi bättre siffror, säger Rita Ponerup, områdeschef inom Närhälsan.

Trygghet

Ponerup säger att samtalen samlas i kategorier. Exempelvis kan en patient som behöver en receptförnyelse kopplas till en sekreterare i stället för en distriktssköterska. Systemet har utökas med bokningsbara webbtider.

– Det handlar om att skapa trygghet. Det är viktigt att vi har rätt bemanning.

Enligt samma vårdgaranti ska en patient i primärvården träffa läkare inom sju dagar, om det är medicinskt motiverat. I mars 2011 uppfylldes det i 95 procent av fallen, i oktober förra året var siffran nere i 91 men i våras handlade det om 93.

– Självklart vill vi nå 100 procent. En nyckel är att använda rätt kompetens, kanske blir besöket hos läkaren mer effektivt om patienten först träffar en distriktssköterska eller sjukgymnast.

I samma rapport beskrivs att tillgängligheten till sjukhus försämras. I juli 2013 hade 86 procent väntat högst 90 dagar på besök hos en specialist. Tre år senare handlar det om 66 procent. Skaraborgs sjukhus låg på 72 procent under juli. Totalt väntade 64 462 patienter i regionen på sitt första besök. Av dem hade 22 105 väntat längre än 90 dagar.

8 251 patienter i Västra Götaland hade under juli väntat längre än 90 dagar på operation eller behandling. För tre år sedan handlade det om 2 282 patienter. Totalt väntade 22 346 patienter på behandling under jull, jämfört med 14 594 för tre år sedan.

Måluppfyllelsen, behandling eller operation inom 90 dagar, har sjunkit från 82 till 63 procent under de åren.

Enligt vårdgarantin, som är en lagstadgad rättighet, ska telefonsamtal till en vårdcentral besvaras samma dag.

Under mätningarna under 2011 till och med halva 2014 låg vårdcentralerna, offentliga och privata, i Skaraborg på en svarsfrekvens i snitt mellan 98 och 100 procent.

Har förbättrats

Från och med oktober 2014 (94 procent) har siffrorna försämrats. I oktober förra året var svarsfrekvensen nere på 83 procent men i våras (mars) var siffran 85, enligt regionens egen statistik. Hela regionen låg på 83 procent, snittet för hela riket var 86 procent. Bland annat har ett nytt datasystem ställt till det.

– Det har handlat om hög belastning och sjukfrånvaro. Nu har vi en stabilare bemanning och då har vi lättare att hinna med. Då får vi bättre siffror, säger Rita Ponerup, områdeschef inom Närhälsan.

Trygghet

Ponerup säger att samtalen samlas i kategorier. Exempelvis kan en patient som behöver en receptförnyelse kopplas till en sekreterare i stället för en distriktssköterska. Systemet har utökas med bokningsbara webbtider.

– Det handlar om att skapa trygghet. Det är viktigt att vi har rätt bemanning.

Enligt samma vårdgaranti ska en patient i primärvården träffa läkare inom sju dagar, om det är medicinskt motiverat. I mars 2011 uppfylldes det i 95 procent av fallen, i oktober förra året var siffran nere i 91 men i våras handlade det om 93.

– Självklart vill vi nå 100 procent. En nyckel är att använda rätt kompetens, kanske blir besöket hos läkaren mer effektivt om patienten först träffar en distriktssköterska eller sjukgymnast.

I samma rapport beskrivs att tillgängligheten till sjukhus försämras. I juli 2013 hade 86 procent väntat högst 90 dagar på besök hos en specialist. Tre år senare handlar det om 66 procent. Skaraborgs sjukhus låg på 72 procent under juli. Totalt väntade 64 462 patienter i regionen på sitt första besök. Av dem hade 22 105 väntat längre än 90 dagar.

8 251 patienter i Västra Götaland hade under juli väntat längre än 90 dagar på operation eller behandling. För tre år sedan handlade det om 2 282 patienter. Totalt väntade 22 346 patienter på behandling under jull, jämfört med 14 594 för tre år sedan.

Måluppfyllelsen, behandling eller operation inom 90 dagar, har sjunkit från 82 till 63 procent under de åren.