14 sep 2016 15:17

14 sep 2016 15:17

Exportföretag ska få mer hjälp

HANDEL

Västar Götaland är en av sex regioner som utsetts av regeringen att inrätta ett regionalt exportcenter.

Centret ska hjälpa små och medelstora företag som vill ta steget ut på den internationella marknaden.

– Det är helt i linje med de satsningar vi gör, med fokus på samordning och förenkling för alla regionens företagare, säger regionrådet Birgitta Losman (MP) i ett pressmeddelande.

1 december presenteras centret på internationella handelsdagen.

Centret ska hjälpa små och medelstora företag som vill ta steget ut på den internationella marknaden.

– Det är helt i linje med de satsningar vi gör, med fokus på samordning och förenkling för alla regionens företagare, säger regionrådet Birgitta Losman (MP) i ett pressmeddelande.

1 december presenteras centret på internationella handelsdagen.