12 sep 2016 11:27

12 sep 2016 11:27

Skas anmäler enligt Lex Maria

IVO

Skaraborgs sjukhus har anmält en händelse som medförde en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, enligt Lex Maria.

Händelsen, som rör kirurgmottagningen, inträffade i november förra året och det handlar om en fördröjd utredning av ett misstänkt fall av cancer.

Misstanken väcktes efter en röntgenundersökning som genomfördes året innan.

Händelsen, som rör kirurgmottagningen, inträffade i november förra året och det handlar om en fördröjd utredning av ett misstänkt fall av cancer.

Misstanken väcktes efter en röntgenundersökning som genomfördes året innan.