12 sep 2016 14:32

12 sep 2016 14:32

Inflammation var blodpropp

IVO

En patient kontaktade sjukvårdsrådgivning 1177 två gånger på grund av smärta och rodnad på armen efter en bukoperationen; patienten meddelade även att den blodförtunnande medicinen inte tagits.

Problemen tolkades bero på en inflammation i ett ytligt blodkärl. Patienten sökte sedan akut hjälp och då blev diagnosen blodpropp i armen. Ärendet anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg men Ivo avslutade ärendet och sa att vårdgivarens slutsatser var rimliga.

Problemen tolkades bero på en inflammation i ett ytligt blodkärl. Patienten sökte sedan akut hjälp och då blev diagnosen blodpropp i armen. Ärendet anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg men Ivo avslutade ärendet och sa att vårdgivarens slutsatser var rimliga.