02 sep 2016 06:00

02 sep 2016 06:00

Att vara patient är ett heltidsjobb

SKARABORG: Dialysen fyller 70 år

Tre gånger i veckan får Johan Andersson från Hjo dialysbehandlingar på Skaraborgs sjukhus.
– Det mesta jobbet är att få tiden att gå.

43-årige Johan lider av njursvikt. Kroppen klarar inte att rena blodet på egen hand utan måste ha maskinell hjälp.

Proceduren, som han gör tre gånger i veckan, på Skas dialysmottagning tar cirka fyra timmar per gång. Om restiden till och från Hjo läggs till så handlar det om en normal arbetsdag.

– Det är inte jätteskoj, men jag var förberedd att det skulle bli nödvändigt med dialys så småningom. Jag var sjuk och kände mig väldigt trött innan, säger Johan Andersson.

När Johan kommer till Skas sköter han sig själv.

– Hur mycket som patienten gör och hur mycket vi gör varierar, allt utifrån vad patienten klarar av. Dialys i dess olika former passar bra för självbehandling och desto större del som patienten sköter själv ökar naturligtvis friheten och patienten kan i större grad påverka sin behandling, säger dialyssjuksköterskan Olof Hagman.

Koksaltlösning

Johan inleder med att göra i ordning dialysmaskinen. Slangar och filter fylls med koksaltlösning för att det inte ska finnas någon luft i systemet. När maskinen är klar är det dags för nästa fas. Med vana händer tvättar Johan sin vänstra underarm och placerar sedan in en nål, vid en så kallad fistel där en ven har opererats ihop med en artär.

När allt är klart startas maskinen och nu väntar en fyra timmar lång process där Johans blod rensas från slaggprodukter och överflödigt vatten. Blodet pumpas åt ett håll i små rör genom filtret, dialysvätskan pumpas åt det andra hållet och suger åt sig det som Johans kropp inte kan göra sig av med på naturligt sätt. Blodet passerar filtret flera gånger och totalt blir det 72 liter blod.

– Det känns inte så mycket när apparaten är igång. Det handlar mest om att få tiden att gå.

Johans sjukdom gör att hans vätskeintag begränsas till 1,5 liter per dag.

– Hälften får jag i mig via maten. Sedan är det ju inte så mycket kvar, och jag blir törstig om det är varmt. Små glas är effektivt, då dricker jag inte så mycket. Jag är även glad i kaffe, och har bytt till espressokaffe. Det är starkare än vanligt kaffe och man behöver inte dricka lika mycket.

43-årige Johan lider av njursvikt. Kroppen klarar inte att rena blodet på egen hand utan måste ha maskinell hjälp.

Proceduren, som han gör tre gånger i veckan, på Skas dialysmottagning tar cirka fyra timmar per gång. Om restiden till och från Hjo läggs till så handlar det om en normal arbetsdag.

– Det är inte jätteskoj, men jag var förberedd att det skulle bli nödvändigt med dialys så småningom. Jag var sjuk och kände mig väldigt trött innan, säger Johan Andersson.

När Johan kommer till Skas sköter han sig själv.

– Hur mycket som patienten gör och hur mycket vi gör varierar, allt utifrån vad patienten klarar av. Dialys i dess olika former passar bra för självbehandling och desto större del som patienten sköter själv ökar naturligtvis friheten och patienten kan i större grad påverka sin behandling, säger dialyssjuksköterskan Olof Hagman.

Koksaltlösning

Johan inleder med att göra i ordning dialysmaskinen. Slangar och filter fylls med koksaltlösning för att det inte ska finnas någon luft i systemet. När maskinen är klar är det dags för nästa fas. Med vana händer tvättar Johan sin vänstra underarm och placerar sedan in en nål, vid en så kallad fistel där en ven har opererats ihop med en artär.

När allt är klart startas maskinen och nu väntar en fyra timmar lång process där Johans blod rensas från slaggprodukter och överflödigt vatten. Blodet pumpas åt ett håll i små rör genom filtret, dialysvätskan pumpas åt det andra hållet och suger åt sig det som Johans kropp inte kan göra sig av med på naturligt sätt. Blodet passerar filtret flera gånger och totalt blir det 72 liter blod.

– Det känns inte så mycket när apparaten är igång. Det handlar mest om att få tiden att gå.

Johans sjukdom gör att hans vätskeintag begränsas till 1,5 liter per dag.

– Hälften får jag i mig via maten. Sedan är det ju inte så mycket kvar, och jag blir törstig om det är varmt. Små glas är effektivt, då dricker jag inte så mycket. Jag är även glad i kaffe, och har bytt till espressokaffe. Det är starkare än vanligt kaffe och man behöver inte dricka lika mycket.