30 aug 2016 14:57

30 aug 2016 14:57

Utredning av bokbussar

KULTUR

Regionstyrelsen godkände motionen från Anne-Charlotte Karlsson (S), Töreboda, om att utreda hur regionen tillsammans med kommunerna kan införa regionala bokbussar.

Bussarna ska vara ett led i integrationsarbetet av de asylsökande.

– Ett bra sätt att öka kontakten med samhället och bidra till språkinlärningen, säger Karlsson i ett pressmeddelande.

Regionfullmäktige tar definitivt beslut i frågan nästa månad.

Bussarna ska vara ett led i integrationsarbetet av de asylsökande.

– Ett bra sätt att öka kontakten med samhället och bidra till språkinlärningen, säger Karlsson i ett pressmeddelande.

Regionfullmäktige tar definitivt beslut i frågan nästa månad.