30 aug 2016 16:54

30 aug 2016 16:54

Miljardöverskott för Västra Götaland

VÄSTRA GÖTALAND: Lysande tider för regionkoncernen

Regionen redovisar ett överskott på 1,77 miljarder efter sju månader av 2016.

Koncernresultaten (1 766 miljoner) är 1,3 miljarder bättre än budget, men en stor del (700 miljoner) kommer från statliga specialdestinerade medel som inte kunde förutses när budgeten spikades.

Ändå ligger regionen en bra bit över budgeten, som var på 419 miljoner per juli. Efter sju månader 2015 redovisade regionen ett överskott på 984 miljoner.

– Vi har även lägre kostnader än budgeterat. Det är bra, i en stor organisation blir det lätt stora siffror, säger regionrådet Jonas Andersson.

Sjukhusen ligger dock på minus och Skas redovisar ett underskott på 23 miljoner.

– Även om Skas har budgeterat, vilket regionstyrelsen godkänt, med ett underskott på 45 miljoner så handlar det om röda siffror vilket får konsekvenser för patienter, personal och arbetsmiljön, säger oppositionsrådet Alex Bergström (S).

Han tillägger:

– Patienterna blir inte gladare av att regionen har pengar i sin lada. Det är bättre att skicka ut dem till vården.

Inte så lätt

Jonas Andersson betonar att det inte är så enkelt.

– Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ligger 270 miljoner plus, vi skulle kunna skicka dem till sjukhusen och så är allt bra, men pengarna ska göra nytta där de kommer. Bilden är olika på de olika förvaltningarna.

Enligt regionens månadsfakta försämras tillgängligheten. Avseende vårdgarantin, som garanterar besök eller behandling inom 90 dagar, uppfylls målen i 66 respektive 63 procent, vilket är sämre siffror än för ett år sedan. Andelen med högst 60 dagars väntan sjunker och understeg 50 procent.

– Det är en av våra stora utmaningar. Juli och augusti brukar vara de sämsta månaderna.

Koncernresultaten (1 766 miljoner) är 1,3 miljarder bättre än budget, men en stor del (700 miljoner) kommer från statliga specialdestinerade medel som inte kunde förutses när budgeten spikades.

Ändå ligger regionen en bra bit över budgeten, som var på 419 miljoner per juli. Efter sju månader 2015 redovisade regionen ett överskott på 984 miljoner.

– Vi har även lägre kostnader än budgeterat. Det är bra, i en stor organisation blir det lätt stora siffror, säger regionrådet Jonas Andersson.

Sjukhusen ligger dock på minus och Skas redovisar ett underskott på 23 miljoner.

– Även om Skas har budgeterat, vilket regionstyrelsen godkänt, med ett underskott på 45 miljoner så handlar det om röda siffror vilket får konsekvenser för patienter, personal och arbetsmiljön, säger oppositionsrådet Alex Bergström (S).

Han tillägger:

– Patienterna blir inte gladare av att regionen har pengar i sin lada. Det är bättre att skicka ut dem till vården.

Inte så lätt

Jonas Andersson betonar att det inte är så enkelt.

– Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ligger 270 miljoner plus, vi skulle kunna skicka dem till sjukhusen och så är allt bra, men pengarna ska göra nytta där de kommer. Bilden är olika på de olika förvaltningarna.

Enligt regionens månadsfakta försämras tillgängligheten. Avseende vårdgarantin, som garanterar besök eller behandling inom 90 dagar, uppfylls målen i 66 respektive 63 procent, vilket är sämre siffror än för ett år sedan. Andelen med högst 60 dagars väntan sjunker och understeg 50 procent.

– Det är en av våra stora utmaningar. Juli och augusti brukar vara de sämsta månaderna.