25 aug 2016 06:00

25 aug 2016 06:00

Ökat tryck på akuten i sommar

SKARABORG: Fler vill ha hjälp

Fler än tidigare har sökt hjälp vid akuten på Skaraborgs sjukhus i Skövde i sommar.

Under juni sökte 4 502 patienter vård vid akutmottagningen i Skövde. Under juli handlade det om 4 582. Båda är högre än under motsvarande månader 2015.

Tidigare fick akut sjuka barn hjälp vid barnmottagningen under dagtid, sedan en tid hänvisas de till akutmottagningen under dygnets samtliga timmar. Verksamhetschefen Hans Halén vet inte riktigt hur statistiken påverkas:

– Det kan vara rätt många barn, men trenden är att fler söker sig till akuten.

– Vi upplever att en stor del inte är akut sjuka, utan att det handlar om lindrigare krämpor som skulle kunna hanteras av exempelvis primärvården. Samtidigt kan jag inte klandra någon enskild som åker till akuten för att få hjälp.

Siffrorna för augusti är, av förklarliga skäl, inte klara.

– Det mesta talar för att trenden fortsätter.

Under dagtid jobbar sjuksköterskor från barnmottagningen på akuten. Det finns pengar till barnsjuksköterskor på akuten, men rekryteringarna är inte klara.

Trycket på akuten har varit hårt under sommaren. Jämfört med 2012 har det varit cirka 500 patienter, inklusive barnen, fler per månad. Hallén hyllar sin personal:

– Det är många som ställt upp och gjort extra pass och som flyttat delar av sin semester. Vi har inte många vikarier, utan mest erfaren personal men de får jobba mycket.

Hur tänker ni inför 2017?

– Det lär fortsätta öka, men det finns ingen patentlösning. Jag vill ju förstärka bemanningen, men det är en budgetfråga.

Generellt läggs färre patienter in efter akutbesöket.

– Det går att tolka på flera sätt: en högre andel är inte så sjuka, men vi har även jobbat hårt för att öka kompetensen. En erfaren doktor lägger inte i en patient i onödan. En yngre kan ta det säkra före det osäkra och lägga in patienten.

Under juni sökte 4 502 patienter vård vid akutmottagningen i Skövde. Under juli handlade det om 4 582. Båda är högre än under motsvarande månader 2015.

Tidigare fick akut sjuka barn hjälp vid barnmottagningen under dagtid, sedan en tid hänvisas de till akutmottagningen under dygnets samtliga timmar. Verksamhetschefen Hans Halén vet inte riktigt hur statistiken påverkas:

– Det kan vara rätt många barn, men trenden är att fler söker sig till akuten.

– Vi upplever att en stor del inte är akut sjuka, utan att det handlar om lindrigare krämpor som skulle kunna hanteras av exempelvis primärvården. Samtidigt kan jag inte klandra någon enskild som åker till akuten för att få hjälp.

Siffrorna för augusti är, av förklarliga skäl, inte klara.

– Det mesta talar för att trenden fortsätter.

Under dagtid jobbar sjuksköterskor från barnmottagningen på akuten. Det finns pengar till barnsjuksköterskor på akuten, men rekryteringarna är inte klara.

Trycket på akuten har varit hårt under sommaren. Jämfört med 2012 har det varit cirka 500 patienter, inklusive barnen, fler per månad. Hallén hyllar sin personal:

– Det är många som ställt upp och gjort extra pass och som flyttat delar av sin semester. Vi har inte många vikarier, utan mest erfaren personal men de får jobba mycket.

Hur tänker ni inför 2017?

– Det lär fortsätta öka, men det finns ingen patentlösning. Jag vill ju förstärka bemanningen, men det är en budgetfråga.

Generellt läggs färre patienter in efter akutbesöket.

– Det går att tolka på flera sätt: en högre andel är inte så sjuka, men vi har även jobbat hårt för att öka kompetensen. En erfaren doktor lägger inte i en patient i onödan. En yngre kan ta det säkra före det osäkra och lägga in patienten.

Besök på akuten i Skövde

Juni Juli Augusti

2012 4 038 4 038 3 965

2013 4 101 3 921 3 957

2014 4 360 4 311 4 381

2015 4 240 4 340 4 490

2016 4 502 4 582

Källa: Skaraborgs sjukhus