18 aug 2016 10:36

18 aug 2016 10:36

Priserna går upp

SKOG: Rapport

Priserna på skogsmark i södra Sverige steg under det första halvåret.

I den södra delen, inklusive Skaraborg, av landet var det genomsnittliga priset på skogsmark 586 kr/m3sk (kronor per skogskubikmeter), under det första halvåret vilket var en ökning med 3,5 procent jämfört med helårspriset förra året. På tio år har priset stigit med 38 procent.

Noteringen är den högsta sedan LRF Konsult, som står för statistiken, startade sina mätningar 1995.

För hela landet har prisstegringen dämpats och snittpriset för skogsmark sjönk med två kronor per skogskubikmeter till 387 kronor. Procentuellt var nedgången 0,5 procent.

I mellersta Sverige sjönk snittpriset med 3,6 procent till 392 kronor per skogskubikmeter. I den norra delen av landet sjönk priset med 2,4 procent till 243 kronor.

LRF Konsult bedömer att priset under resten av året kommer att ligga kvar på samma nivå.

I den södra delen, inklusive Skaraborg, av landet var det genomsnittliga priset på skogsmark 586 kr/m3sk (kronor per skogskubikmeter), under det första halvåret vilket var en ökning med 3,5 procent jämfört med helårspriset förra året. På tio år har priset stigit med 38 procent.

Noteringen är den högsta sedan LRF Konsult, som står för statistiken, startade sina mätningar 1995.

För hela landet har prisstegringen dämpats och snittpriset för skogsmark sjönk med två kronor per skogskubikmeter till 387 kronor. Procentuellt var nedgången 0,5 procent.

I mellersta Sverige sjönk snittpriset med 3,6 procent till 392 kronor per skogskubikmeter. I den norra delen av landet sjönk priset med 2,4 procent till 243 kronor.

LRF Konsult bedömer att priset under resten av året kommer att ligga kvar på samma nivå.