27 jul 2016 14:40

27 jul 2016 14:40

Läkare anmäls för astmabrister

IVO

En läkare som, via bemanningsföretag, arbetade inom Närhälsan i Västra Götaland har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Närhälsan har hittat tveksamheten kring läkarens diagnoser och läkemedelsförskrivning inom området astmatiska besvär.

Ingen patient skadades men Närhälsans chefläkare ser hyrläkarens handläggning som en patientsäkerhetsrisk och vill att Ivo tar ställning.

Närhälsan har hittat tveksamheten kring läkarens diagnoser och läkemedelsförskrivning inom området astmatiska besvär.

Ingen patient skadades men Närhälsans chefläkare ser hyrläkarens handläggning som en patientsäkerhetsrisk och vill att Ivo tar ställning.