16 jun 2016 16:30

16 jun 2016 16:30

Förlängt avtal med SOS

VÄSTRA GÖTALAND: Fortsatt långbänk om prioritering och dirigering av ambulanserna

Än en gång föreslogs det att regionen ska ta över prioritering och dirigering av ambulanserna.

Än en gång sköts frågan på framtiden.

Just nu sköter SOS Alarm, som ägs gemensamt av landets kommuner och landsting, prioritering och dirigering av ambulanser. Västra Götalandsregionen har vid några tillfällen velat ta över sysslan själva, inte minst för att få fler sjuksköterskor som prioriterar.

Under torsdagen, då hälso- och sjukvårdsstyrelsen hade möte, kom frågan upp på nytt. Förslaget var att regionen skulle ta över funktionerna i egen regi från och med 1 oktober 2017, då det nuvarande avtalet går ut.

Verkligheten blev annorlunda. Partierna i HSS var överens om att avvakta och skjuta fram ett avgörande något år.

– Vi vill främst avvakta en utredning om en nationell alarmeringstjänst; det skulle inte vara bra om vi springer åt olika håll. Dessutom hinner vi få besked om hur det blir mer indelningskommitténs förslag om nya regioner, samt se hur det går för Skåne, Stockholm, Uppsala och Västmanland som har andra lösningar, säger HSS-ordföranden Jonas Andersson (L).

Han betonar att det samtidigt handlar om solidaritet mellan de olika landstingen.

– Vi, och de andra stora landstingen, skulle klara det men det är svårare för de mindre.

Socialdemokraternas Jim Aleberg hoppas på en bra lösning:

– Det är frustrerande att utalarmeringen inte är så träffsäker som vi önskar.

Ensamstående kvinnor som vill ha hjälp med assisterad befruktning ska behandlas på samma sätt som par i motsvarande situation. Regionen över hur detta ska genomföras. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram riktlinjer med anledning av lagändringen som i våras.

Just nu sköter SOS Alarm, som ägs gemensamt av landets kommuner och landsting, prioritering och dirigering av ambulanser. Västra Götalandsregionen har vid några tillfällen velat ta över sysslan själva, inte minst för att få fler sjuksköterskor som prioriterar.

Under torsdagen, då hälso- och sjukvårdsstyrelsen hade möte, kom frågan upp på nytt. Förslaget var att regionen skulle ta över funktionerna i egen regi från och med 1 oktober 2017, då det nuvarande avtalet går ut.

Verkligheten blev annorlunda. Partierna i HSS var överens om att avvakta och skjuta fram ett avgörande något år.

– Vi vill främst avvakta en utredning om en nationell alarmeringstjänst; det skulle inte vara bra om vi springer åt olika håll. Dessutom hinner vi få besked om hur det blir mer indelningskommitténs förslag om nya regioner, samt se hur det går för Skåne, Stockholm, Uppsala och Västmanland som har andra lösningar, säger HSS-ordföranden Jonas Andersson (L).

Han betonar att det samtidigt handlar om solidaritet mellan de olika landstingen.

– Vi, och de andra stora landstingen, skulle klara det men det är svårare för de mindre.

Socialdemokraternas Jim Aleberg hoppas på en bra lösning:

– Det är frustrerande att utalarmeringen inte är så träffsäker som vi önskar.

Ensamstående kvinnor som vill ha hjälp med assisterad befruktning ska behandlas på samma sätt som par i motsvarande situation. Regionen över hur detta ska genomföras. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram riktlinjer med anledning av lagändringen som i våras.