15 jun 2016 11:45

15 jun 2016 11:45

Budgetbeslut utan dramatik

VÄSTRA GÖTALAND: Lång debatt om förutsättningarna för 2017

Efter nästan 14 timmars debatt kunde regionfullmäktiges ordförande Joakim Larsson (MP) slå klubban i bordet och godkänna ledningens budget för 2017.

Det blev ingen dramatik kring beslutet, den grönblå samverkan (M, C, MP, L och KD) är i majoritet. Efter beslutet reserverade sig Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna mot beslutet. Budgeten för 2017 omfattar regionbidrag på 50,23 miljarder kronor, vilket är cirka 2,8 miljarder mer än 2016. Nästa år beräknas regionen göra ett överskott på 85,6 miljoner kronor.

Lika mycket

Skattesatsen (11,48 kronor) är oförändrad och prognoserna tyder på att skatteintäkterna kommer att öka med drygt 1,9 miljarder nästa år jämfört med 2016.

Under 2017 kommer 45,9 miljarder av intäkterna från skatter, 3,8 miljarder är läkemedelssubvention, 376 miljoner är en del av det nya statsbidraget och 167 miljoner kommer från professionsmiljarden, som ersätter kömiljarden.

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, som fördelar pengar för sjukvård i Skaraborg, kommer att få ett regionbidrag på 4,95 miljarder. Totalt får de fem nämnderna 29,67 miljarder.

Kollektivtrafik

Kulturen får 1,11 miljarder, miljönämnden 91,1 miljoner och kollektivtrafiken 4,41 miljarder.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har en budget på drygt 9,6 miljarder som fördelas centralt. Där finns bland annat pengarna till vårdval primärvård, som fördelas till de olika vårdcentralerna.

Det blev ingen dramatik kring beslutet, den grönblå samverkan (M, C, MP, L och KD) är i majoritet. Efter beslutet reserverade sig Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna mot beslutet. Budgeten för 2017 omfattar regionbidrag på 50,23 miljarder kronor, vilket är cirka 2,8 miljarder mer än 2016. Nästa år beräknas regionen göra ett överskott på 85,6 miljoner kronor.

Lika mycket

Skattesatsen (11,48 kronor) är oförändrad och prognoserna tyder på att skatteintäkterna kommer att öka med drygt 1,9 miljarder nästa år jämfört med 2016.

Under 2017 kommer 45,9 miljarder av intäkterna från skatter, 3,8 miljarder är läkemedelssubvention, 376 miljoner är en del av det nya statsbidraget och 167 miljoner kommer från professionsmiljarden, som ersätter kömiljarden.

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, som fördelar pengar för sjukvård i Skaraborg, kommer att få ett regionbidrag på 4,95 miljarder. Totalt får de fem nämnderna 29,67 miljarder.

Kollektivtrafik

Kulturen får 1,11 miljarder, miljönämnden 91,1 miljoner och kollektivtrafiken 4,41 miljarder.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har en budget på drygt 9,6 miljarder som fördelas centralt. Där finns bland annat pengarna till vårdval primärvård, som fördelas till de olika vårdcentralerna.