14 jun 2016 15:55

14 jun 2016 15:56

Politisk strid om hur resurser fördelas

VÄSTRA GÖTALAND: "Lita på nämnderna"

Oppositionen vill fördela mer an regionens medel än vad ledningen gör.
– Lita på hälso- och sjukvårdsnämnderna, vädjar Håkan Linnarsson (S).

I ledningens (M, C, L, KD och MP) budgetförslag, som antogs av regionfullmäktige under tisdagen, går 29,67 miljarder (Skaraborg får 4, 95) till de olika geografiska nämnderna, den centrala hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS, får 9,64 miljarder.

S vill ge HSS 9,14 miljarder och 30,31 (5,09 till Skaraborg) till nämnderna. Vänsterpartiets fördelning, 9,32 miljarder till HSS och 30,18 miljarder till nämnderna) är nästan som S. Sverigedemokraterna har 9,64 till HSS och 30,12 miljarder till nämnderna i sitt förslag.

– Ojämlikheten i hälsa består. Köerna växer, genom att sjukhusens grunduppdrag finansieras, och det är patienten som behåller sin plats i kön som betalar en ekonomi i balans. Vi vill ge nämnderna 640 miljoner mer än ledningen. Vi vill att de ska fördela pengarna i stället för att HSS ska skicka ut dem. Nämnderna kan prioritera och vi måste lita på dem, säger Håkan Linnarsson.

Jonas Andersson (L) betonade att ledningen ger sjukvården 2,4 miljarder mer under 2017 jämfört med 2016:

– Majoriteten har 100 miljoner kronor mer till hälso- och sjukvård än S har.

Monica Selin (KD) lyfte fram psykiatrisatsningen, där bland annat första linjens vård för barn och unga ska stöttas, som ett exempel där pengar bör fördelas centralt.

– Det ser så olika ut i regionen, vi behöver en central finansiering för att jämna ut skillnaderna.

Jonas Andersson betonade att en dryg miljard kommer att gå till omställning till mer närsjukvård.

– Vi vill se en personcentrerad vård. Vi måste se över hur vi jobbar och se till att vården blir lättillgänglig.

I ledningens (M, C, L, KD och MP) budgetförslag, som antogs av regionfullmäktige under tisdagen, går 29,67 miljarder (Skaraborg får 4, 95) till de olika geografiska nämnderna, den centrala hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS, får 9,64 miljarder.

S vill ge HSS 9,14 miljarder och 30,31 (5,09 till Skaraborg) till nämnderna. Vänsterpartiets fördelning, 9,32 miljarder till HSS och 30,18 miljarder till nämnderna) är nästan som S. Sverigedemokraterna har 9,64 till HSS och 30,12 miljarder till nämnderna i sitt förslag.

– Ojämlikheten i hälsa består. Köerna växer, genom att sjukhusens grunduppdrag finansieras, och det är patienten som behåller sin plats i kön som betalar en ekonomi i balans. Vi vill ge nämnderna 640 miljoner mer än ledningen. Vi vill att de ska fördela pengarna i stället för att HSS ska skicka ut dem. Nämnderna kan prioritera och vi måste lita på dem, säger Håkan Linnarsson.

Jonas Andersson (L) betonade att ledningen ger sjukvården 2,4 miljarder mer under 2017 jämfört med 2016:

– Majoriteten har 100 miljoner kronor mer till hälso- och sjukvård än S har.

Monica Selin (KD) lyfte fram psykiatrisatsningen, där bland annat första linjens vård för barn och unga ska stöttas, som ett exempel där pengar bör fördelas centralt.

– Det ser så olika ut i regionen, vi behöver en central finansiering för att jämna ut skillnaderna.

Jonas Andersson betonade att en dryg miljard kommer att gå till omställning till mer närsjukvård.

– Vi vill se en personcentrerad vård. Vi måste se över hur vi jobbar och se till att vården blir lättillgänglig.