07 jun 2016 14:05

07 jun 2016 14:05

Regionen ska säkerställa tillgången på gynekologer

VÄSTRA GÖTALAND: Analyser och enkäter ska ge en viktig grund

Regionen ska säkra tillgången av gynekologer och regionstyrelsen tog beslut om olika åtgärder.

Regionen saknar gynekologer. Förra året godkändes en motion om kompetensförsörjningen och nu ska det bli verkstad.

Under tisdagen beslöt regionstyrelsen om kompetensförsörjningsplaner, främst genom förbättrade analyser, och ökade åtgärder för att behålla den befintliga personalen. Analyserna ska var grund för bland annat frågor om personalomsättning, lönekartläggningar, avgångssamtal, arbetsmiljö och medarbetarenkäter. Dessutom ska det tas hänsyn till bristen då utbildningstjänsterna för läkare (ST) fördelas.

– Det har varit ett eftersökt område under lång tid. Det är en viktig fråga, kvinnor får vänta onödigt länge på vård, säger regionrådet Gunilla Levén (M).

Viktigt stöd

Revisorerna har granskat de psykosociala stödfunktionerna inom cancervården och kommit fram till att det sköts bra, men att det kan skötas ännu bättre.

Tillgången på kontaktsjuksköterskor, som gått den regionala utbildningen, och kuratorer bör förbättras, enligt rapporten som främst bygger på studier vid NU-sjukvården och Södra Älvsborgs sjukhus. Regionstyrelsen beslöt att nämnder och styrelser ska uppmärksammas om behovet.

– Jobbet ska bli mer strukturerat, det ska inte spela någon roll var i regionen man får vård, säger Levén och tillägger:

– Många kanske inte tänker på hur mycket en cancersjukdom påverkar helhetssituationen för patienten, familjen och övriga anhöriga.

Regionen saknar gynekologer. Förra året godkändes en motion om kompetensförsörjningen och nu ska det bli verkstad.

Under tisdagen beslöt regionstyrelsen om kompetensförsörjningsplaner, främst genom förbättrade analyser, och ökade åtgärder för att behålla den befintliga personalen. Analyserna ska var grund för bland annat frågor om personalomsättning, lönekartläggningar, avgångssamtal, arbetsmiljö och medarbetarenkäter. Dessutom ska det tas hänsyn till bristen då utbildningstjänsterna för läkare (ST) fördelas.

– Det har varit ett eftersökt område under lång tid. Det är en viktig fråga, kvinnor får vänta onödigt länge på vård, säger regionrådet Gunilla Levén (M).

Viktigt stöd

Revisorerna har granskat de psykosociala stödfunktionerna inom cancervården och kommit fram till att det sköts bra, men att det kan skötas ännu bättre.

Tillgången på kontaktsjuksköterskor, som gått den regionala utbildningen, och kuratorer bör förbättras, enligt rapporten som främst bygger på studier vid NU-sjukvården och Södra Älvsborgs sjukhus. Regionstyrelsen beslöt att nämnder och styrelser ska uppmärksammas om behovet.

– Jobbet ska bli mer strukturerat, det ska inte spela någon roll var i regionen man får vård, säger Levén och tillägger:

– Många kanske inte tänker på hur mycket en cancersjukdom påverkar helhetssituationen för patienten, familjen och övriga anhöriga.