03 jun 2016 12:35

03 jun 2016 12:35

Barn dog i magen– miss av vården

IVO: Nöjde sig med tvillingens kurva

En kvinna väntade tvillingar men vid en undersökning hördes bara ena barnets hjärtljud. Sex dagar senare konstaterades att det ena barnet avlidit.

Kvinnan hade fått sammandragningar och det fanns risk att barnen skulle födas för tidigt. Hon undersöktes på kvinnokliniken vid Skaraborgs sjukhus i Skövde. Vid en undersökning (CTG) av barnens hjärtfrekvens fick personalen bara fram en bedömbar kurva för det ena barnet.

Kvinnan skickades ändå hem men återkom sex dagar senare.

Då konstaterades det att det ena barnet saknade hjärtaktivitet.

Händelsen inträffade i höstas och nu har Skaraborgs sjukhus anmält, enligt lex Maria, det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

I sin anmälan uppger sjukhuset att rutinerna, att följa upp båda barnens CTG-kurvor, frångåtts vid undersökningen.

CTG-apparaten mäter värkarnas styrka och registrerar barnets hjärtverksamhet. Vanligen görs mätningar under en kortare stund och upprepar det igen vid en senare tidpunkt. CTG används vanligen före och under förlossning. Om fostret utsätts för påfrestningar under förlossningen, exempelvis syrebrist, förändras hjärtfrekvensen. Mönstret som uppstår kan ge barnmorska och läkare viktig information om fostrets tillstånd.

Kvinnan hade fått sammandragningar och det fanns risk att barnen skulle födas för tidigt. Hon undersöktes på kvinnokliniken vid Skaraborgs sjukhus i Skövde. Vid en undersökning (CTG) av barnens hjärtfrekvens fick personalen bara fram en bedömbar kurva för det ena barnet.

Kvinnan skickades ändå hem men återkom sex dagar senare.

Då konstaterades det att det ena barnet saknade hjärtaktivitet.

Händelsen inträffade i höstas och nu har Skaraborgs sjukhus anmält, enligt lex Maria, det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

I sin anmälan uppger sjukhuset att rutinerna, att följa upp båda barnens CTG-kurvor, frångåtts vid undersökningen.

CTG-apparaten mäter värkarnas styrka och registrerar barnets hjärtverksamhet. Vanligen görs mätningar under en kortare stund och upprepar det igen vid en senare tidpunkt. CTG används vanligen före och under förlossning. Om fostret utsätts för påfrestningar under förlossningen, exempelvis syrebrist, förändras hjärtfrekvensen. Mönstret som uppstår kan ge barnmorska och läkare viktig information om fostrets tillstånd.