02 jun 2016 06:00

02 jun 2016 06:00

"Det är tuffare i år"

SKARABORG: Ansträngt läge på Skas inför semesterperioden

Skaraborgs sjukhus kämpar med att få ihop semesterbemanningen.
– Vi hoppas fortfarande på att få fler vikarier men totalt sett är det tuffare i år än förra året, säger chefläkaren Marga Brisman.

Semesterperioden inleds snart, men Skas har fortfarande luckor att fylla i sommarschemat.

Akutvårdsavdelningarna för medicin och kirurgi, mava respektive kava, är inga undantag. Målsättningen var att hålla 28 platser öppna på varje avdelning.

Trots ihärdiga försök verkar det bara bli 21 platser på kava.

– Ändå hade vi färre platser förra året, då vi drev avdelningen tillsammans med gynekologin. Jämfört med det ser det bättre ut, säger verksamhetschefen Hans Halén.

Inte löst

Han betonar att målet på 29 mava-platser ligger fast, men att det ännu inte är löst. Bemanningen är viktig, utan tillräckligt många öppna platser på mava och kava ökar trycket på övriga vårdavdelningar.

– Vi tittar på hur vi solidariskt kan lösa det genom att involvera övriga avdelningar, säger Halén.

Hur ser det ut på akuten?

– Den kan vi ju inte stänga, men just nu fattas det bemanning av pass motsvarande sex-sju sjuksköterskor.

Hårt jobb

Verksamhetscheferna jobbar för att få ihop bemanningen och ett möte nästa vecka hoppas Marga Brisman att veta mer.

Förra året var det tänkt att Skas semesterperiod skulle delas upp på tre för att få fler ordinarie personal i tjänst samtidigt.

– Nu blev det inte så. I år har cheferna fått bestämma hur det ska vara hos deras verksamheter. De ska samarbeta med närliggande verksamheter för att få ihop det så bra som möjligt. Exempelvis ska opererande verksamheter samarbeta för att det totalt ska bli så bra möjligt, säger Marga Brisman.

Medicinavdelningar på sjukhusen i Falköping och Mariestad stängs under sommaren och patienten flyttas främst till Skövde.

I en riskanalys det att Skas under veckorna 24–35 ska minska sin kapacitet till cirka 75 procent av ordinarie antal vårdplatser, från 693 till 540.

För att lösa det har bemanningsföretag och personal har erbjudits att, mot ersättning, jobba på sin ordinarie semester.

Semesterperioden inleds snart, men Skas har fortfarande luckor att fylla i sommarschemat.

Akutvårdsavdelningarna för medicin och kirurgi, mava respektive kava, är inga undantag. Målsättningen var att hålla 28 platser öppna på varje avdelning.

Trots ihärdiga försök verkar det bara bli 21 platser på kava.

– Ändå hade vi färre platser förra året, då vi drev avdelningen tillsammans med gynekologin. Jämfört med det ser det bättre ut, säger verksamhetschefen Hans Halén.

Inte löst

Han betonar att målet på 29 mava-platser ligger fast, men att det ännu inte är löst. Bemanningen är viktig, utan tillräckligt många öppna platser på mava och kava ökar trycket på övriga vårdavdelningar.

– Vi tittar på hur vi solidariskt kan lösa det genom att involvera övriga avdelningar, säger Halén.

Hur ser det ut på akuten?

– Den kan vi ju inte stänga, men just nu fattas det bemanning av pass motsvarande sex-sju sjuksköterskor.

Hårt jobb

Verksamhetscheferna jobbar för att få ihop bemanningen och ett möte nästa vecka hoppas Marga Brisman att veta mer.

Förra året var det tänkt att Skas semesterperiod skulle delas upp på tre för att få fler ordinarie personal i tjänst samtidigt.

– Nu blev det inte så. I år har cheferna fått bestämma hur det ska vara hos deras verksamheter. De ska samarbeta med närliggande verksamheter för att få ihop det så bra som möjligt. Exempelvis ska opererande verksamheter samarbeta för att det totalt ska bli så bra möjligt, säger Marga Brisman.

Medicinavdelningar på sjukhusen i Falköping och Mariestad stängs under sommaren och patienten flyttas främst till Skövde.

I en riskanalys det att Skas under veckorna 24–35 ska minska sin kapacitet till cirka 75 procent av ordinarie antal vårdplatser, från 693 till 540.

För att lösa det har bemanningsföretag och personal har erbjudits att, mot ersättning, jobba på sin ordinarie semester.