02 jun 2016 10:58

02 jun 2016 10:58

Barn och ungdomarska få bättre hjälp

VÄSTRA GÖTALAND: Enigt beslut om psykisk ohälsa

Unga och barn med psykisk ohälsa ska få bättre stöttning. Under två år ska en handfull vårdcentraler i regionen bemannas så att de kan hjälpa de unga patienterna.

Fem till sex vårdcentraler i regionen ska få resurser att bemanna med psykologer och socionomer. De ska ta hand om unga (7-18 år) patienter som elevhälsan inte klarar av men som inte är i behov av vård hos barn- och ungdomspsykiatrin, bup.

Vilka vårdcentraler som ska få uppdragen är inte klart, men tanken är att de ska fördelas geografiskt och det lär bli en i Skaraborg.

– Det är ett pilotprojekt, men ambitionen är att det ska sätta fart snabbt. Vi tror mycket på det här, säger Jonas Andersson (L), ordförande i regionens hälso- och sjukvårdsstyrelse, HSS.

Vill att det sprids

Jim Aleberg (S), vice ordförande i HSS, betonar att det är ett steg i rätt riktning.

– Vi får jobba vidare och hoppas att projektet sprids som ringar på vattnet.

Varje vårdcentral i projektet ska bemannas med minst tre psykologer samt en socionom som bas. Inriktningen är korta behandlingsperioder, enskilt eller i grupp. Finns det ytterligare behov, ska patienten lotsas vidare.

– Kompetensen kan bli ett problem, psykologer är hårdvaluta i branschen men vi tror att projektet är attraktivt, säger Jonas Andersson.

Behandlingsteam

HSS tog även beslut om att finansiera ett tre-årigt projekt med mobila behandlingsteam för unga som varit med om traumatiserande upplevelser. Kostnaden blir cirka två miljoner kronor per år.

Behandlingsteamet ska bestå av två psykologer samt en fysioterapeut. Det ska utgå från Röda Korsets behandlingscenter i Göteborg. Teamet ska verka i hela regionen och träffa personal och ungdomar i boenden. Samverkan ska ske med vårdcentraler, ungdomsmottagningar och liknande.

Fem till sex vårdcentraler i regionen ska få resurser att bemanna med psykologer och socionomer. De ska ta hand om unga (7-18 år) patienter som elevhälsan inte klarar av men som inte är i behov av vård hos barn- och ungdomspsykiatrin, bup.

Vilka vårdcentraler som ska få uppdragen är inte klart, men tanken är att de ska fördelas geografiskt och det lär bli en i Skaraborg.

– Det är ett pilotprojekt, men ambitionen är att det ska sätta fart snabbt. Vi tror mycket på det här, säger Jonas Andersson (L), ordförande i regionens hälso- och sjukvårdsstyrelse, HSS.

Vill att det sprids

Jim Aleberg (S), vice ordförande i HSS, betonar att det är ett steg i rätt riktning.

– Vi får jobba vidare och hoppas att projektet sprids som ringar på vattnet.

Varje vårdcentral i projektet ska bemannas med minst tre psykologer samt en socionom som bas. Inriktningen är korta behandlingsperioder, enskilt eller i grupp. Finns det ytterligare behov, ska patienten lotsas vidare.

– Kompetensen kan bli ett problem, psykologer är hårdvaluta i branschen men vi tror att projektet är attraktivt, säger Jonas Andersson.

Behandlingsteam

HSS tog även beslut om att finansiera ett tre-årigt projekt med mobila behandlingsteam för unga som varit med om traumatiserande upplevelser. Kostnaden blir cirka två miljoner kronor per år.

Behandlingsteamet ska bestå av två psykologer samt en fysioterapeut. Det ska utgå från Röda Korsets behandlingscenter i Göteborg. Teamet ska verka i hela regionen och träffa personal och ungdomar i boenden. Samverkan ska ske med vårdcentraler, ungdomsmottagningar och liknande.