25 maj 2016 13:37

25 maj 2016 13:37

Få fall i Skaraborg av glömd sjukdom

VÄSTRA GÖTALAND: Förekomsten av syfilis ökar i regionen

Förekomsten av syfilis ökar stort i Västra Götaland.
– I Skaraborg har vi bara något enstaka fall per år, säger Peter Nolskog, smittskyddsläkare på Skaraborgs sjukhus.

Den sexuellt överförbara sjukdomen syfilis fortsätter öka. Under 2010 rapporterades 199 fall i landet, 2014 handlade det om 244. I Västra Götaland upptäcktes tio fall 2010 men under förra året upptäcktes sjukdomen hos 51 personer, enligt statistik som Dagens medicin tagit del av. De flesta av fallen förekom i Göteborg. Smittskyddsläkare Peter Nolskog säger att det sällan dyker upp fall i Skaraborg. Det handlar om något enstaka per år.

– Det är huvudsakligen ett storstadsproblem. Främst handlar det om homosexuella män som drabbas.

Att antalet fall i Stockholm ökade från 89 (2010) till 158 (2015) bekräftar tesen.

– En bidragande orsak är att folk inte är rädda för hiv längre, på grund av att det finns så bra mediciner. Då skyddar sig inte folk lika mycket längre och har oskyddat sex. Många tror att syfilis är en sjukdom som inte existerar längre.

Vad kan vården göra?

– Vi måste göra något och har skickat ut information till riskgrupperna. Samtidigt är det viktigt att vården tar prov när syfilis kan vara aktuellt.

Den sexuellt överförbara sjukdomen syfilis fortsätter öka. Under 2010 rapporterades 199 fall i landet, 2014 handlade det om 244. I Västra Götaland upptäcktes tio fall 2010 men under förra året upptäcktes sjukdomen hos 51 personer, enligt statistik som Dagens medicin tagit del av. De flesta av fallen förekom i Göteborg. Smittskyddsläkare Peter Nolskog säger att det sällan dyker upp fall i Skaraborg. Det handlar om något enstaka per år.

– Det är huvudsakligen ett storstadsproblem. Främst handlar det om homosexuella män som drabbas.

Att antalet fall i Stockholm ökade från 89 (2010) till 158 (2015) bekräftar tesen.

– En bidragande orsak är att folk inte är rädda för hiv längre, på grund av att det finns så bra mediciner. Då skyddar sig inte folk lika mycket längre och har oskyddat sex. Många tror att syfilis är en sjukdom som inte existerar längre.

Vad kan vården göra?

– Vi måste göra något och har skickat ut information till riskgrupperna. Samtidigt är det viktigt att vården tar prov när syfilis kan vara aktuellt.