20 maj 2016 06:00

20 maj 2016 06:00

Medarbetare har upplevt hot

SKARABORG: Ändrade rutiner och utbildning hos ambulansen

Ambulanspersonal på Skaraborgs sjukhus har upplevt hot då de ryckt ut till asylboenden.
– Rutiner har ändrats och personalen har utbildats, säger verksamhetschefen Hans Halén.

Upplevelserna om hot mot Skas ambulanspersonal nämns även i regionens delårsrapport, och Hans Halén betonar att upplevelserna tas på allvar.

– Vi har fått signaler från personalen, men det har inte varit några incidenter. Nu har det lugnat ned sig, vi har färre uppdrag till asylboendena och det är mindre spänt om man jämför med i höstas.

Vill till sjukhus

Främst handlar det om lägen där personalen bedömer att patienten inte behöver föras till sjukhus.

– Det handlar mycket om omständigheterna. Stora grupper med människor trycks ihop på en liten yta. Vi har även många svenskar som tycker att ambulansen ska köra dem vart de vill, säger Hans Halén.

Personalen har fått extra utbildning i säkerhet och hot. Dessutom har några av rutinernas ändrats.

– Vi har alltid en policy att inte försätta oss i svåra situationer, men vi går inte in ett speciellt boende. Patienten får komma till bilen i stället, vilket blir lugnare för alla. Om personalen ändå måste gå in och känner sig osäker, kan de begära handräckning från Securitas eller polisen.

Mindre oroligt

Halén säger att det lugnat ned sig, jämfört med läget under hösten. Spänningen har lagt sig. Antalet uppdrag, främst till boendena Ekeberg, Lundsbrunn och Brännebrona, har planat ut.

– Samtidigt har vår personal försökt att informera om vårt uppdrag och vad som gäller när de är ute på uppdrag. Just nu känner jag mig trygg och lugn över hur det fungerar.

Upplevelserna om hot mot Skas ambulanspersonal nämns även i regionens delårsrapport, och Hans Halén betonar att upplevelserna tas på allvar.

– Vi har fått signaler från personalen, men det har inte varit några incidenter. Nu har det lugnat ned sig, vi har färre uppdrag till asylboendena och det är mindre spänt om man jämför med i höstas.

Vill till sjukhus

Främst handlar det om lägen där personalen bedömer att patienten inte behöver föras till sjukhus.

– Det handlar mycket om omständigheterna. Stora grupper med människor trycks ihop på en liten yta. Vi har även många svenskar som tycker att ambulansen ska köra dem vart de vill, säger Hans Halén.

Personalen har fått extra utbildning i säkerhet och hot. Dessutom har några av rutinernas ändrats.

– Vi har alltid en policy att inte försätta oss i svåra situationer, men vi går inte in ett speciellt boende. Patienten får komma till bilen i stället, vilket blir lugnare för alla. Om personalen ändå måste gå in och känner sig osäker, kan de begära handräckning från Securitas eller polisen.

Mindre oroligt

Halén säger att det lugnat ned sig, jämfört med läget under hösten. Spänningen har lagt sig. Antalet uppdrag, främst till boendena Ekeberg, Lundsbrunn och Brännebrona, har planat ut.

– Samtidigt har vår personal försökt att informera om vårt uppdrag och vad som gäller när de är ute på uppdrag. Just nu känner jag mig trygg och lugn över hur det fungerar.