20 maj 2016 10:47

20 maj 2016 10:47

Enklare för unga patienter att få god diabetesvård

SKARABORG: Typ 1-diabetes

Ett ändrat arbetssätt vid diabetesmottaningen gör att övergången för unga patienter med typ 1-diabetes går smidigare.

Diabetessjuksköterskorna Catarina Fernow och Lise-Lotte Möller vid Skas diabetesmottagning i Lidköping har skrivit en kandidatuppsats om när patienter med typ 1-diabetes byter från barn- till vuxenmottagning.

De upptäckte att ungdomar med diabetes typ 1 ofta uteblev från besöken när de flyttats över från barnkliniken till mottagningen för vuxna.

En enkät visade att majoriteten av de tillfrågade var oroliga inför flytten. De kände att de inte var tillräckligt föreberedda, inte var delaktiga och inte visste vad som skulle ske. Överflyttningen sker när ungdomarna är 18, är myndiga och därmed kan välja själva om de vill komma eller inte.

Jobbar annorlunda

Sjuksköterskornas uppsats har resulterat i ett ändrat arbetssätt. I god tid innan överflyttningen får ungdomarna information, med bland annat bilder på diabetesteamet och svar på de vanligaste frågorna.

De får även träffa sin blivande diabetessjuksköterska under något av de avslutande besöken på barnkliniken.

Kontakt

– Vi fångar upp dem på barnkliniken och etablerar en kontakt redan där, säger Lise-Lotte Möller i ett pressmeddelande.

De båda diabetessjuksköterskorna är övertygade förändringarna ger resultat. Färre patienter uteblir.

Diabetessjuksköterskorna Catarina Fernow och Lise-Lotte Möller vid Skas diabetesmottagning i Lidköping har skrivit en kandidatuppsats om när patienter med typ 1-diabetes byter från barn- till vuxenmottagning.

De upptäckte att ungdomar med diabetes typ 1 ofta uteblev från besöken när de flyttats över från barnkliniken till mottagningen för vuxna.

En enkät visade att majoriteten av de tillfrågade var oroliga inför flytten. De kände att de inte var tillräckligt föreberedda, inte var delaktiga och inte visste vad som skulle ske. Överflyttningen sker när ungdomarna är 18, är myndiga och därmed kan välja själva om de vill komma eller inte.

Jobbar annorlunda

Sjuksköterskornas uppsats har resulterat i ett ändrat arbetssätt. I god tid innan överflyttningen får ungdomarna information, med bland annat bilder på diabetesteamet och svar på de vanligaste frågorna.

De får även träffa sin blivande diabetessjuksköterska under något av de avslutande besöken på barnkliniken.

Kontakt

– Vi fångar upp dem på barnkliniken och etablerar en kontakt redan där, säger Lise-Lotte Möller i ett pressmeddelande.

De båda diabetessjuksköterskorna är övertygade förändringarna ger resultat. Färre patienter uteblir.