19 maj 2016 10:50

19 maj 2016 10:50

Tandläkare kritiseras av Ivo

SKARABORG: Brister i undersökning och antibiotikaordination

En patient i Skövde fick en visdomstand bortopererad men det finns brister i röntgenundersökningen och efteråt ordinerades antibiotika på otillräckliga grunder. Nu får tandläkaren kritik av Inspektionen för vård och omsorg.

Operationen där patientens visdomstand plockades bort tog mer än två timmar. Patienten svullnade upp extremt mycket, men det gick över. Två veckor senare kände kvinnan en knöl vid käken där tanden suttit.

Ärendet anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som ger tandläkaren kritik för en bristande röntgendiagnostik inför planeringen och genomförandet av visdomstanden.

Vid den typen av ingrepp krävs det att röntgenundersökningen säkerställer hur visdomstanden rötter sitter i käkbenet. Det finns annars risk för bestående nervskador, skriver Ivo.

Kritiken gäller även antibiotikaordinationen. Patienten fick ordinationen utan att tandläkaren journalförde på ett korrekt sätt. Det framgår inte av journalen om behandlingen sattes i förebyggande syfte eller om den skulle ta bort en infektion.

Ivo betonar att ordination av antibiotika i förebyggande syfte strider mot Läkemedelsverkets nationella rekommendationer.

– De flesta infektioner relaterade till tänder ska behandlas med dränage eller lokal behandling. Antibiotika ska inte ordineras till en i övrigt frisk patient i tandvården, skriver Ivo i sitt beslut.

Operationen där patientens visdomstand plockades bort tog mer än två timmar. Patienten svullnade upp extremt mycket, men det gick över. Två veckor senare kände kvinnan en knöl vid käken där tanden suttit.

Ärendet anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som ger tandläkaren kritik för en bristande röntgendiagnostik inför planeringen och genomförandet av visdomstanden.

Vid den typen av ingrepp krävs det att röntgenundersökningen säkerställer hur visdomstanden rötter sitter i käkbenet. Det finns annars risk för bestående nervskador, skriver Ivo.

Kritiken gäller även antibiotikaordinationen. Patienten fick ordinationen utan att tandläkaren journalförde på ett korrekt sätt. Det framgår inte av journalen om behandlingen sattes i förebyggande syfte eller om den skulle ta bort en infektion.

Ivo betonar att ordination av antibiotika i förebyggande syfte strider mot Läkemedelsverkets nationella rekommendationer.

– De flesta infektioner relaterade till tänder ska behandlas med dränage eller lokal behandling. Antibiotika ska inte ordineras till en i övrigt frisk patient i tandvården, skriver Ivo i sitt beslut.