18 maj 2016 06:00

18 maj 2016 06:00

Tvekar om flytt till regionhus

SKARABORG: Skaraborgsinstitutet vill ha svar på flera frågor

Regionen vill placera Skaraborgsinstitutet i nya Regionens hus i Skövde, men forskningsinrättningen tvekar.
– Vi vill behålla vår särart, säger ordföranden Eva-Lott Gram (KD).

I det nya huset, som ska byggas vid Modeparkeringen, räknar regionen med att placera de flesta av sina verksamheter i Skövde. Skaraborgsinstitutet, som har lokaler i gamla posthuset vid Resecentrum, hör till dem men institutet tvekar.

– Vi har ofta forskare som sitter hos oss och jobbar; de skriver artiklar, sammanställer sin forskning samt träffar sina handledare. Blivande forskare träffar de som redan doktorerat, och totalt blir det en kreativ miljö. Samtidigt har vi många utbildningar och besök, säger Eva-Lott Gram och tillägger:

– Det nya Regionens hus ska ha ett annat flöde, utan fasta arbetsplatser. Det passar inte oss, vi vill ha det samlat i en avdelning. Dessutom är det en förutsättning för forskarna att de gör mycket av sina jobb hos oss.

Skaraborgsinstitutet, som bland annat stöder forskning som rör landstingets och kommunernas verksamhet, har skrivit till regionen och begärt uppgifter om bland annat detaljerade rumsbeskrivningar, hyresavtal, olika kostnader, höjning av regionbidraget för att täcka merkostnader samt disponeringen av lokalerna.

– Vi har en bra dialog. Problem är till för att lösas. Vi är inte negativa till att flytta, men värnar om vår särart.

Samtidigt lever institutet under en krass ekonomisk verklighet. Regionbidraget har inte indexuppräknats sedan 2009, och ledningen har påpekat bristen till regionens hälso- och sjukvårdsstyrelse.

– Vi har inte fått något svar.

I det nya huset, som ska byggas vid Modeparkeringen, räknar regionen med att placera de flesta av sina verksamheter i Skövde. Skaraborgsinstitutet, som har lokaler i gamla posthuset vid Resecentrum, hör till dem men institutet tvekar.

– Vi har ofta forskare som sitter hos oss och jobbar; de skriver artiklar, sammanställer sin forskning samt träffar sina handledare. Blivande forskare träffar de som redan doktorerat, och totalt blir det en kreativ miljö. Samtidigt har vi många utbildningar och besök, säger Eva-Lott Gram och tillägger:

– Det nya Regionens hus ska ha ett annat flöde, utan fasta arbetsplatser. Det passar inte oss, vi vill ha det samlat i en avdelning. Dessutom är det en förutsättning för forskarna att de gör mycket av sina jobb hos oss.

Skaraborgsinstitutet, som bland annat stöder forskning som rör landstingets och kommunernas verksamhet, har skrivit till regionen och begärt uppgifter om bland annat detaljerade rumsbeskrivningar, hyresavtal, olika kostnader, höjning av regionbidraget för att täcka merkostnader samt disponeringen av lokalerna.

– Vi har en bra dialog. Problem är till för att lösas. Vi är inte negativa till att flytta, men värnar om vår särart.

Samtidigt lever institutet under en krass ekonomisk verklighet. Regionbidraget har inte indexuppräknats sedan 2009, och ledningen har påpekat bristen till regionens hälso- och sjukvårdsstyrelse.

– Vi har inte fått något svar.