13 maj 2016 15:00

13 maj 2016 15:00

Planerna på förbund skrotas

SKARABORG: Kommunalförbundet går inte vidare i gymnasiefrågan

Skaraborgs kommunalförbund går inte vidare med planerna på att bilda gymnasieförbund.

– De planerna är borta, säger vice ordföranden Kjell Hedvall (S).

Tidigare i våras presenterades en utredning, som gjordes av ett konsultföretag, om bland annat samverkan, struktur och ekonomi bland gymnasieutbildningarna i Skaraborg. Under fredagsmötet blev det klart att planerna läggs åt sidan.

– Vi går inte vidare med det, men styrelsen ska se över det avtal som finns även om grunderna i det inte ifrågasätts. Det pågår en process om hur vi ska hitta en bra modell, säger Kjell Hedvall.

Inga förbund

Ett förslag i utredningen var att lyfta gymnasieskolorna från kommunerna och placera dem i ett eller två gymnasieförbund. Förbunden skulle ta över ansvaret och styra utbildningen på gymnasienivå. En höjd utbildningskvalitet och en förbättrad ekonomi var två skäl till en tänkt nyordning.

Under marsmötet diskuterades frågan då blev det tydligt att det inte fanns någon majoritet bland kommunerna i Skaraborg. Framförallt var det de mindre kommunerna som kom med kritik.

Hedvall, kommunalråd i Lidköping, var försiktig i sina kommentarer.

– Men det handlar ju om att våra barn och ungdomar ska få en bra start i livet. Det måste vara vårt fokus i Skaraborg; vi har ju en för låg utbildningsnivå.

Sänkningar

Trafikverket har sammanställt ett förslag om kommande hastighetsgränser på vägarna. I Skaraborg handlar det om sänkning på totalt 232 kilometer väg. Bland annat föreslås en sänkning från 90 till 80 kilometer i timman på väg 26, dels mellan länsgränsen mot Jönköping-Borgunda och mellan Hasslerör och gränsen till Värmland från och med 2019. Samma sak föreslås på sträckan Axvall-Våmb. Från och med 2023 föreslås det bli 80-gräns mellan Igelstorp och Karlsborg.

– Vi är kritiska. Sänkningarna påverkar de ambitioner för tillväxt som kommunerna har, säger Hedvall.

Kommunalförbundet betonar i svaret att största delen av de höjningar som föreslås avser E20, och att de genomförs sedan vägavsnittet åtgärdats.

Tidigare i våras presenterades en utredning, som gjordes av ett konsultföretag, om bland annat samverkan, struktur och ekonomi bland gymnasieutbildningarna i Skaraborg. Under fredagsmötet blev det klart att planerna läggs åt sidan.

– Vi går inte vidare med det, men styrelsen ska se över det avtal som finns även om grunderna i det inte ifrågasätts. Det pågår en process om hur vi ska hitta en bra modell, säger Kjell Hedvall.

Inga förbund

Ett förslag i utredningen var att lyfta gymnasieskolorna från kommunerna och placera dem i ett eller två gymnasieförbund. Förbunden skulle ta över ansvaret och styra utbildningen på gymnasienivå. En höjd utbildningskvalitet och en förbättrad ekonomi var två skäl till en tänkt nyordning.

Under marsmötet diskuterades frågan då blev det tydligt att det inte fanns någon majoritet bland kommunerna i Skaraborg. Framförallt var det de mindre kommunerna som kom med kritik.

Hedvall, kommunalråd i Lidköping, var försiktig i sina kommentarer.

– Men det handlar ju om att våra barn och ungdomar ska få en bra start i livet. Det måste vara vårt fokus i Skaraborg; vi har ju en för låg utbildningsnivå.

Sänkningar

Trafikverket har sammanställt ett förslag om kommande hastighetsgränser på vägarna. I Skaraborg handlar det om sänkning på totalt 232 kilometer väg. Bland annat föreslås en sänkning från 90 till 80 kilometer i timman på väg 26, dels mellan länsgränsen mot Jönköping-Borgunda och mellan Hasslerör och gränsen till Värmland från och med 2019. Samma sak föreslås på sträckan Axvall-Våmb. Från och med 2023 föreslås det bli 80-gräns mellan Igelstorp och Karlsborg.

– Vi är kritiska. Sänkningarna påverkar de ambitioner för tillväxt som kommunerna har, säger Hedvall.

Kommunalförbundet betonar i svaret att största delen av de höjningar som föreslås avser E20, och att de genomförs sedan vägavsnittet åtgärdats.