13 maj 2016 15:03

13 maj 2016 15:03

Internationellt intresse för munhälsa

SKARABORG: Norsk nyfikenhet på nytänkande i omsorgen

Många är nyfikna på Mariestadsprojektet och förra veckan fick en norsk delegation veta mer.

Projektet innebär att en tandhygienist är kommunalt anställd och sköter bland annat utbildning av personal inom äldreomsorgen, samarbetar med bioståndsbedömare och är rådgivande i tandhälsofrågor för äldre, funktionsnedsatta och sköra individer. Intresset för munhälsoprojektet är stort, både nationellt och internationellt. Förra veckan besökte en tio personer stark norsk delegation, bestod av i stort sett alla inblandade professioner, Mariestad.

– Även Norge har en åldrande befolkning. Behovet av tidiga förebyggande insatser är stort, säger projektledaren Ewa Nyström.

Lars Gahnberg, chef för regionens centrum för äldretandvård, Lotta Hjoberg, sektorchef för vård och omsorg i Mariestads kommun, Jens Söder (S), vice ordförande i tandvårdsstyrelsen, Carina Gustavsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Ewa Nyström och Anita Petersson, tandhygienisten i projektet, berättade om arbetet.

– Vi är stolta över Anitas värdefulla arbete. Hon har förutom riktade insatser till vårdpersonal och äldre - sköra personer även deltagit aktivt i folkhälsoarbetet som riktas till de som är äldre än 65 via mässor, information till pensionärs- och patientorganisationer, säger Ewa Nyström.

Projekttiden är tre år, några månader återstår och sedan får politiker och tandvårdsledning bestämma vad som sker.

– Vi kommer att avsluta med en stor konferens i Mariestad i april nästa år.

Projektet innebär att en tandhygienist är kommunalt anställd och sköter bland annat utbildning av personal inom äldreomsorgen, samarbetar med bioståndsbedömare och är rådgivande i tandhälsofrågor för äldre, funktionsnedsatta och sköra individer. Intresset för munhälsoprojektet är stort, både nationellt och internationellt. Förra veckan besökte en tio personer stark norsk delegation, bestod av i stort sett alla inblandade professioner, Mariestad.

– Även Norge har en åldrande befolkning. Behovet av tidiga förebyggande insatser är stort, säger projektledaren Ewa Nyström.

Lars Gahnberg, chef för regionens centrum för äldretandvård, Lotta Hjoberg, sektorchef för vård och omsorg i Mariestads kommun, Jens Söder (S), vice ordförande i tandvårdsstyrelsen, Carina Gustavsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Ewa Nyström och Anita Petersson, tandhygienisten i projektet, berättade om arbetet.

– Vi är stolta över Anitas värdefulla arbete. Hon har förutom riktade insatser till vårdpersonal och äldre - sköra personer även deltagit aktivt i folkhälsoarbetet som riktas till de som är äldre än 65 via mässor, information till pensionärs- och patientorganisationer, säger Ewa Nyström.

Projekttiden är tre år, några månader återstår och sedan får politiker och tandvårdsledning bestämma vad som sker.

– Vi kommer att avsluta med en stor konferens i Mariestad i april nästa år.