06 maj 2016 09:11

06 maj 2016 09:11

"På sikt får vi dra ned"

SKARABORG: Minskad indexuppräkning kan få forskningskonsekvenser

Skaraborgsinstitutets resurser minskar vilket kan få konsekvenser.
– På några års sikt får vi dra ned på forskningsmedlen, säger ordföranden Eva-Lott Gram (KD).

2009 fick Skaraborgsinstitutet, som är en av regionens forsknings- och utvecklingsenheter, 8,203 miljoner i regionbidrag. Under 2016 var motsvarande summa 7 500 kronor och enligt en skrivelse till hälso- och sjukvårdsstyrelsen har bidraget inte indexuppräknats sedan just 2009.

Institutet ska främja forskning och utveckling inom folkhälsoarbete, hälsovård och sjukvård som berör landstingets och kommunernas verksamhet. De senaste åren har drygt 30 personer, som fått stöd av institutet, doktorerat i olika ämnen.

– Vi producerar mycket forskning, vi klarar verksamheten just nu men vi vill gärna få bidraget uppräknat.

I skrivelsen konstateras att nedskärningarna som gjorts omöjliggör mer långsiktiga åtaganden.

Osäkerheten kring bidragets storlek gör det även svårt att rekrytera forskare samt även att skaffa personal till institutet. På sikt innebär det svårigheter för sjukvården samt högskolan att rekrytera disputerade medarbetare.

– Skaraborgsinstitutet finns i vår detaljbudget där vi har cirka 70-80 miljoner till forskning. Skaraborgsinstitutet är redan den som får mest.

2009 fick Skaraborgsinstitutet, som är en av regionens forsknings- och utvecklingsenheter, 8,203 miljoner i regionbidrag. Under 2016 var motsvarande summa 7 500 kronor och enligt en skrivelse till hälso- och sjukvårdsstyrelsen har bidraget inte indexuppräknats sedan just 2009.

Institutet ska främja forskning och utveckling inom folkhälsoarbete, hälsovård och sjukvård som berör landstingets och kommunernas verksamhet. De senaste åren har drygt 30 personer, som fått stöd av institutet, doktorerat i olika ämnen.

– Vi producerar mycket forskning, vi klarar verksamheten just nu men vi vill gärna få bidraget uppräknat.

I skrivelsen konstateras att nedskärningarna som gjorts omöjliggör mer långsiktiga åtaganden.

Osäkerheten kring bidragets storlek gör det även svårt att rekrytera forskare samt även att skaffa personal till institutet. På sikt innebär det svårigheter för sjukvården samt högskolan att rekrytera disputerade medarbetare.

– Skaraborgsinstitutet finns i vår detaljbudget där vi har cirka 70-80 miljoner till forskning. Skaraborgsinstitutet är redan den som får mest.