06 maj 2016 06:00

06 maj 2016 06:00

Oro bland patienter

SKARABORG: Hög personalomsättning på Skas dialysmottagning

Sjuksköterskor slutar på dialysmottagningen vid Skaraborgs sjukhus.
– Självklart känns det oroligt, säger en dialyspatient.

Patienten, som besöker mottagningen några gånger i veckan, berättar att två av sjuksköterskorna sagt upp sig och slutar inom kort.

– Några har dessutom slutat tidigare. Vi är vana vid våra sjuksköterskor; de hjälper oss mycket och är en viktig kontakt mellan oss och läkarna. För oss känns det olyckligt, samtidigt tappar mottagningen mycket kompetens, säger patienten.

Verksamhetschefen Thomas Wahlberg bekräftar att två sjuksköterskor sagt upp sig och att personalomsättningen varit hög det senaste året, mot att ha varit väldigt liten under flera år.

– Tyvärr är det hög omsättning på sjuksköterskor överallt. Det är ett nationellt problem.

Det har gjorts en stor arbetsmiljökartläggning, för att skapa en attraktiv arbetsplats där personalen stannar.

– Vi har jobbat, både i grupp och enskilt, med problemen. I februari började vi med att jobba mer i tvärprofessionella team för att öka delaktigheten.

Wahlberg säger att det rekryterats nya sjuksköterskor, att några som tidigare jobbat på kliniken återvänt, men att det är svårt att ersätta en erfaren och rutinerad sjuksköterska.

– Det är tråkigt och blir mer påtagligt när det handlar om kroniska patienter då en sjuksköterska slutar. Patientkontakten är oerhört viktig, men vi har inga neddragningar. Patienterna tas om hand.

Patienten, som besöker mottagningen några gånger i veckan, berättar att två av sjuksköterskorna sagt upp sig och slutar inom kort.

– Några har dessutom slutat tidigare. Vi är vana vid våra sjuksköterskor; de hjälper oss mycket och är en viktig kontakt mellan oss och läkarna. För oss känns det olyckligt, samtidigt tappar mottagningen mycket kompetens, säger patienten.

Verksamhetschefen Thomas Wahlberg bekräftar att två sjuksköterskor sagt upp sig och att personalomsättningen varit hög det senaste året, mot att ha varit väldigt liten under flera år.

– Tyvärr är det hög omsättning på sjuksköterskor överallt. Det är ett nationellt problem.

Det har gjorts en stor arbetsmiljökartläggning, för att skapa en attraktiv arbetsplats där personalen stannar.

– Vi har jobbat, både i grupp och enskilt, med problemen. I februari började vi med att jobba mer i tvärprofessionella team för att öka delaktigheten.

Wahlberg säger att det rekryterats nya sjuksköterskor, att några som tidigare jobbat på kliniken återvänt, men att det är svårt att ersätta en erfaren och rutinerad sjuksköterska.

– Det är tråkigt och blir mer påtagligt när det handlar om kroniska patienter då en sjuksköterska slutar. Patientkontakten är oerhört viktig, men vi har inga neddragningar. Patienterna tas om hand.