06 maj 2016 15:42

06 maj 2016 15:42

Missade provsvar

IVO

En patient tog ett PSA-prov i samband med en urinvägsinfektion. Provsvaret var förhöjt men det blev ingen åtgärd.

Två år senare, då patienten besökte vårdcentralen på nytt upptäcktes provsvaret och ett nytt prov visade ett fortsatt förhöjt värde. Patienten utreddes sedan för misstänkt prostatacancer. Vårdcentralen anmälde ärendet, enligt lex Maria, till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Ivo menar att vårdgivaren gjort det som krävs för att något liknande ska undvikas.

Två år senare, då patienten besökte vårdcentralen på nytt upptäcktes provsvaret och ett nytt prov visade ett fortsatt förhöjt värde. Patienten utreddes sedan för misstänkt prostatacancer. Vårdcentralen anmälde ärendet, enligt lex Maria, till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Ivo menar att vårdgivaren gjort det som krävs för att något liknande ska undvikas.