03 maj 2016 15:33

03 maj 2016 15:33

Ökad satsning på kökortning

SJUKVÅRD

I regionledningens budgetförslag för 2017 får hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS, ytterligare 140 miljoner för att korta köerna i den planerade vården.

Pengarna ska gå till att upphandla uppdrag och även utöka beställningarna till regionens sjukhus. Satsningen påbörjas redan i år, och kommer att finnas kvar under både 2018 och 2019.

– Vi vill vidta ytterligare åtgärder. Den senaste satsningen gav inte resultat, säger Jonas Andersson (L), ordförande i HSS.

Pengarna ska gå till att upphandla uppdrag och även utöka beställningarna till regionens sjukhus. Satsningen påbörjas redan i år, och kommer att finnas kvar under både 2018 och 2019.

– Vi vill vidta ytterligare åtgärder. Den senaste satsningen gav inte resultat, säger Jonas Andersson (L), ordförande i HSS.