29 apr 2016 16:18

29 apr 2016 16:18

Ska spridas mer på Skas

SKARABORG: Fysisk aktivitet på recept

Hela Skaraborgs sjukhus ska bli bättre på att använda sig av Far – fysisk aktivitet på recept.

På Skaraborgs sjukhus används metoden frekvent av arbetsterapin och fysioterapin, men i mindre utsträckning av övriga verksamheter.

Ett verkställighetsbeslut av sjukhusdirektören konstaterar att Skas ligger långt under regionens måltal. För att användandet ska bli högre ska en samordnande funktion, som beräknas till en 20-procents tjänst, inrättas under ett år.

– Det är ett bra arbetssätt, vi har använt det under en lång tid. Nu är det tänkt att vi ska stötta hela Skas och formerna för det håller på att utformas, säger Eva-Lotta Johansson, enhetschef vid Skas arbetsterapi och fysioterapi.

Metoden förkortas Far och innebär att patienten får ett recept på en aktivitet, anpassad efter diagnos, behov och önskemål. Aktiviteten kan ske i grupp eller på egen hand. Det har använts inom vården under flera år och ordinationen kan exempelvis vara promenader, stavgång, simning, vattengympa eller styrketräning.

Legitimerad

Receptet kan skrivas ut av all vårdpersonal, under förutsättning att den är legitimerad.

– Forskning har visat att det finns en högre följsamhet att genomföra aktiviteterna om det finns ett recept. Det har visat sig att rådgivning i kombination med ett recept på fysisk aktivitet ökar följsamheten med mellan 15 och 50 procent, säger Eva-Lotta Johansson.

Metoden är varit framgångsrik i många verksamheter. Den prioriteras i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Antalet recept används bland annat för att mäta kvaliteten på olika verksamheter i regionen.

På Skaraborgs sjukhus används metoden frekvent av arbetsterapin och fysioterapin, men i mindre utsträckning av övriga verksamheter.

Ett verkställighetsbeslut av sjukhusdirektören konstaterar att Skas ligger långt under regionens måltal. För att användandet ska bli högre ska en samordnande funktion, som beräknas till en 20-procents tjänst, inrättas under ett år.

– Det är ett bra arbetssätt, vi har använt det under en lång tid. Nu är det tänkt att vi ska stötta hela Skas och formerna för det håller på att utformas, säger Eva-Lotta Johansson, enhetschef vid Skas arbetsterapi och fysioterapi.

Metoden förkortas Far och innebär att patienten får ett recept på en aktivitet, anpassad efter diagnos, behov och önskemål. Aktiviteten kan ske i grupp eller på egen hand. Det har använts inom vården under flera år och ordinationen kan exempelvis vara promenader, stavgång, simning, vattengympa eller styrketräning.

Legitimerad

Receptet kan skrivas ut av all vårdpersonal, under förutsättning att den är legitimerad.

– Forskning har visat att det finns en högre följsamhet att genomföra aktiviteterna om det finns ett recept. Det har visat sig att rådgivning i kombination med ett recept på fysisk aktivitet ökar följsamheten med mellan 15 och 50 procent, säger Eva-Lotta Johansson.

Metoden är varit framgångsrik i många verksamheter. Den prioriteras i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Antalet recept används bland annat för att mäta kvaliteten på olika verksamheter i regionen.