26 apr 2016 06:00

26 apr 2016 06:00

Miljonkostnader trots regionstopp

SKARABORG: Sjuksköterskor från bemanningsföretag plockas in

Skaraborgs sjukhus använde sjuksköterskor från bemanningsföretag för 850 000 kronor under det första kvartalet trots att det finns ett regionalt stopp.

– Vi försöker hålla ned, men vi måste tänka på patientsäkerheten, säger sjukhusdirektör Jörgen Thorn.

I höstas satte regionen ett principiellt stopp för sjusköterskor från bemanningsföretag.

Ändå fortsätter förvaltningarna att använda sig av dem. Under 2015 blev notan på Skaraborgs sjukhus 4,2 miljoner, jämfört med 5,88 året innan. 2013 var siffran 2,36 miljoner.

I hela regionen handlade det om 71 miljoner under 2014, under 2015 ökade siffran med 40 procent och landade på 110 miljoner även användandet sjönk under hösten. Regionens största sjukhus, Sahlgrenska, lade 43,4 miljoner på ”syrror” från bemanningsföretag förra året, mot 31,7 miljoner under 2014.

Minskning

Stoppet finns kvar, användandet på Skas har minskat. Under det inledande kvartalet var beloppet 850 000 kronor, under de tre första månader 2015 var kostnaden 1,1 miljoner kronor.

– Vi har ett regionalt stopp och ska förhålla oss till det, men i vissa fall är patientsäkerheten hotad, säger Jörgen Thorn.

Med jämna mellanrum får ledningen på Skas in ansökningar om avsteg från stoppet.

– Vi brukar checka av med regionen innan vi eventuellt ger klartecken, säger Jörgen Thorn.

Kerstin Forsberg Angshed, Vårdförbundet, betonar att psykiatrin har dispens och att några vårdavdelningar har varit tvungna att plocka in:

– Vi uppfattar inte att det plockas in från bemanningsföretag när det är obefogat.

Den senaste tiden har ledningen bland annat behandlat ansökningar från operation, som utan bemanningssjuksköterskor får problem att hålla öppet operationssalar.

Iva, operation inklusive dagkirurgin i Lidköping har 24 sjukskötersketjänster i budget, men bemannar bara 20 och vill hyra in två under veckorna 25-32.

Barn- och ungdomspsykiatrin i Falköping, inklusive vårdenhet 17, och Lidköping har inte nog med vikarier för att täcka behovet under semestern. Utan hjälp från bemanningsföretag måste heldygnsvården stängas.

Intensiven och den postoperativa verksamheten i Skövde önskar tre bemanningssjuksköterskor, vilket motsvarar 100 arbetspass, under veckorna 25-32.

– Vi försöker hålla ned, men vi måste tänka på patientsäkerheten, säger sjukhusdirektör Jörgen Thorn.

I höstas satte regionen ett principiellt stopp för sjusköterskor från bemanningsföretag.

Ändå fortsätter förvaltningarna att använda sig av dem. Under 2015 blev notan på Skaraborgs sjukhus 4,2 miljoner, jämfört med 5,88 året innan. 2013 var siffran 2,36 miljoner.

I hela regionen handlade det om 71 miljoner under 2014, under 2015 ökade siffran med 40 procent och landade på 110 miljoner även användandet sjönk under hösten. Regionens största sjukhus, Sahlgrenska, lade 43,4 miljoner på ”syrror” från bemanningsföretag förra året, mot 31,7 miljoner under 2014.

Minskning

Stoppet finns kvar, användandet på Skas har minskat. Under det inledande kvartalet var beloppet 850 000 kronor, under de tre första månader 2015 var kostnaden 1,1 miljoner kronor.

– Vi har ett regionalt stopp och ska förhålla oss till det, men i vissa fall är patientsäkerheten hotad, säger Jörgen Thorn.

Med jämna mellanrum får ledningen på Skas in ansökningar om avsteg från stoppet.

– Vi brukar checka av med regionen innan vi eventuellt ger klartecken, säger Jörgen Thorn.

Kerstin Forsberg Angshed, Vårdförbundet, betonar att psykiatrin har dispens och att några vårdavdelningar har varit tvungna att plocka in:

– Vi uppfattar inte att det plockas in från bemanningsföretag när det är obefogat.

Den senaste tiden har ledningen bland annat behandlat ansökningar från operation, som utan bemanningssjuksköterskor får problem att hålla öppet operationssalar.

Iva, operation inklusive dagkirurgin i Lidköping har 24 sjukskötersketjänster i budget, men bemannar bara 20 och vill hyra in två under veckorna 25-32.

Barn- och ungdomspsykiatrin i Falköping, inklusive vårdenhet 17, och Lidköping har inte nog med vikarier för att täcka behovet under semestern. Utan hjälp från bemanningsföretag måste heldygnsvården stängas.

Intensiven och den postoperativa verksamheten i Skövde önskar tre bemanningssjuksköterskor, vilket motsvarar 100 arbetspass, under veckorna 25-32.