26 apr 2016 09:56

26 apr 2016 09:56

Majoritet vill inte ha ny regionbildning

SIFO

Motståndarna till bildandet av storregioner är fler än förespråkarna i 19 av 21 län, enligt en undersökning från Sifo.

Region Halland lät Sifo fråga 6 500 personer i landet om vad de tycker om idén att slå samman dagens landsting till sex storregioner. Drygt 43 procent av de tillfrågade tycker att idén är dålig, medan 28 procent tycker den är bra. Rödgröna väljare är mer kritiska, men även bland allianspartierna var fler negativa till tankarna.

I Västra Götaland (27 procent bra – 43 procent dåligt), Halland (14–62) och Värmland (31–44), som föreslås bilda en av de sex storregionerna, är medborgarna emot.

Endast i Stockholm och Östergötland är förespråkarna fler än de som är kritiska.

Region Halland lät Sifo fråga 6 500 personer i landet om vad de tycker om idén att slå samman dagens landsting till sex storregioner. Drygt 43 procent av de tillfrågade tycker att idén är dålig, medan 28 procent tycker den är bra. Rödgröna väljare är mer kritiska, men även bland allianspartierna var fler negativa till tankarna.

I Västra Götaland (27 procent bra – 43 procent dåligt), Halland (14–62) och Värmland (31–44), som föreslås bilda en av de sex storregionerna, är medborgarna emot.

Endast i Stockholm och Östergötland är förespråkarna fler än de som är kritiska.