26 apr 2016 16:22

26 apr 2016 19:58

400 miljoner kronor investeras i nya tåg

VÄSTRA GÖTALAND: Ökad ram nästa år

EKONOMI. Regionstyrelsen höjer investeringstakten med 400 miljoner per år och under 2017 blir investeringsbudgeten 4,8 miljarder kronor, inklusive en satsning på nya tåg.

Under tisdagen tog regionstyrelsen beslut om en investeringsplan för 2016-2018 på 4,4 miljarder på år. I den finns inte en ursprunglig satsning på nya tåg (400 miljoner per år) med. I det reviderade tjänstemannaförslaget börjar den investeringen först 2019.

Nu har majoriteten (M, C, L, KD och MP) satt ned foten och satsningen kommer att inledas 2017, precis enligt den tidigare planen. Det innebär att investeringstakten höjs till 4,8 miljarder 2017. Formellt ligger ändringen i budgetförslaget, som presenteras i maj.

”Politiken styr”

– Vi har varit kritiska mot att tågen inte fanns med. De ska vara med och vi har visat att det är politiken som styr, säger regionrådet Jonas Andersson (L).

Oppositionen gillar förändringen.

– Bra att ledningen lyssnar på de behov som finns. Underhållsbehovet är stort på de gamla tågen och vi måste öka kollektivtrafikresandet, säger oppositionsrådet Alex Bergström (S).

Enligt planen, som gäller 2017 till 2023, ska fyra miljarder kronor investeras i 40 nya regiontåg.

Stort behov

Jonas Andersson betonar betydelsen av att hålla uppe investeringstakten.

– Många av byggnaderna på sjukhusen uppfördes under 50- och 60-talen. Vi vill förnya och modernisera sjukvården. Samtidigt ökar kraven .

Skaraborgs sjukhus Lidköping föreslås bli ett ledplastikcentrum för regionen, och få ett uppdrag om att utföra en mängd höft- och knäledsoperationer. Först togs det beslut om göra 1 900 ingrepp under 2018, men efter påtryckning av Skas har volymen ändrats till 1 500

Valkretsar

Efter en ändring av vallagen kan ett landsting vara en valkrets i valet till fullmäktige. Regionen föreslår att Västra Götaland delas in i fem kretsar, varav Skaraborg är en. Nu ska regionens 49 kommuner yttra sig om förslaget.

– Det ska finnas särskilda skäl om det ska vara fler än en valkrets i ett landsting, men hos oss skulle de stora partierna få stora praktiska problem, säger Jonas Andersson.

Under tisdagen tog regionstyrelsen beslut om en investeringsplan för 2016-2018 på 4,4 miljarder på år. I den finns inte en ursprunglig satsning på nya tåg (400 miljoner per år) med. I det reviderade tjänstemannaförslaget börjar den investeringen först 2019.

Nu har majoriteten (M, C, L, KD och MP) satt ned foten och satsningen kommer att inledas 2017, precis enligt den tidigare planen. Det innebär att investeringstakten höjs till 4,8 miljarder 2017. Formellt ligger ändringen i budgetförslaget, som presenteras i maj.

”Politiken styr”

– Vi har varit kritiska mot att tågen inte fanns med. De ska vara med och vi har visat att det är politiken som styr, säger regionrådet Jonas Andersson (L).

Oppositionen gillar förändringen.

– Bra att ledningen lyssnar på de behov som finns. Underhållsbehovet är stort på de gamla tågen och vi måste öka kollektivtrafikresandet, säger oppositionsrådet Alex Bergström (S).

Enligt planen, som gäller 2017 till 2023, ska fyra miljarder kronor investeras i 40 nya regiontåg.

Stort behov

Jonas Andersson betonar betydelsen av att hålla uppe investeringstakten.

– Många av byggnaderna på sjukhusen uppfördes under 50- och 60-talen. Vi vill förnya och modernisera sjukvården. Samtidigt ökar kraven .

Skaraborgs sjukhus Lidköping föreslås bli ett ledplastikcentrum för regionen, och få ett uppdrag om att utföra en mängd höft- och knäledsoperationer. Först togs det beslut om göra 1 900 ingrepp under 2018, men efter påtryckning av Skas har volymen ändrats till 1 500

Valkretsar

Efter en ändring av vallagen kan ett landsting vara en valkrets i valet till fullmäktige. Regionen föreslår att Västra Götaland delas in i fem kretsar, varav Skaraborg är en. Nu ska regionens 49 kommuner yttra sig om förslaget.

– Det ska finnas särskilda skäl om det ska vara fler än en valkrets i ett landsting, men hos oss skulle de stora partierna få stora praktiska problem, säger Jonas Andersson.