25 apr 2016 16:46

25 apr 2016 16:46

Slöp-platserna har spelat ut sin roll

SKARABORG: Skas styrelsemöte

Skaraborgs sjukhus avslutar arbetet med att bygga upp kombinerade sluten- och öppenvårdsplatser.
– Öppenvården kan lösa sin uppgift utan de platserna, säger ordföranden Ulla-Britt Hagström (L).

2013 tog Skas dåvarande styrelse beslut kring öppenvårdspsykiatrin. En av de viktigaste bitarna att skapa kombinerade sluten- och öppenvårdsplatser (slöp) i samarbete med medicinavdelningarna på de fyra sjukhusorterna. Några sådana vårdplatser har det inte blivit och under måndagen beslöt styrelsen att ta bort dem från planeringen.

– Vi har byggt upp öppenvården på ett bra sätt och kan lösa det utan slöpar. Patienter som behöver läggas in får plats i Falköping, säger Ulla-Britt Hagström.

I stället ska mobila team utvecklas, bemanningen på öppenvårdsmottagningarna förbättras och mellanvårdsteamen få utökat ansvar.

Beslutet måste godkännas av hälso- och sjukvårdsnämnden.

Skas budget för 2016 ligger på - 45 miljoner kronor, vilket är det underskott som regionstyrelsen beviljat Skas. Delårsrapporten per mars visar att Skas ligger 5,9 miljoner över budgeten. Det första kvartalet har gett ett överskott på 2,8 miljoner men prognosen för 2016 ligger på -43 miljoner. Sista mars väntade 6 800 patienter på sitt första besök hos en specialist, vilket var 500 fler än i december och 1 400 fler än i maj förra året.

En förklaring är att remissinflödet ökat med sex procent, jämfört med samma tidsperiod 2015.

Däremot har kön till operation minskat till 2 500, i december var siffran 2 700.

– Det är stort bekymmer att vi inte klarar tillgängligheten. Det för med sig mycket, säger Hagström.

Skas jobbar med att öka närvaron på arbetsplatsen. En åtgärd är att vara en del av mobiliseringsinitiativet, som är ett samarbete med Försäkringskassan.

– En viktig fråga, medarbetarna är vår viktigaste tillgång.

2013 tog Skas dåvarande styrelse beslut kring öppenvårdspsykiatrin. En av de viktigaste bitarna att skapa kombinerade sluten- och öppenvårdsplatser (slöp) i samarbete med medicinavdelningarna på de fyra sjukhusorterna. Några sådana vårdplatser har det inte blivit och under måndagen beslöt styrelsen att ta bort dem från planeringen.

– Vi har byggt upp öppenvården på ett bra sätt och kan lösa det utan slöpar. Patienter som behöver läggas in får plats i Falköping, säger Ulla-Britt Hagström.

I stället ska mobila team utvecklas, bemanningen på öppenvårdsmottagningarna förbättras och mellanvårdsteamen få utökat ansvar.

Beslutet måste godkännas av hälso- och sjukvårdsnämnden.

Skas budget för 2016 ligger på - 45 miljoner kronor, vilket är det underskott som regionstyrelsen beviljat Skas. Delårsrapporten per mars visar att Skas ligger 5,9 miljoner över budgeten. Det första kvartalet har gett ett överskott på 2,8 miljoner men prognosen för 2016 ligger på -43 miljoner. Sista mars väntade 6 800 patienter på sitt första besök hos en specialist, vilket var 500 fler än i december och 1 400 fler än i maj förra året.

En förklaring är att remissinflödet ökat med sex procent, jämfört med samma tidsperiod 2015.

Däremot har kön till operation minskat till 2 500, i december var siffran 2 700.

– Det är stort bekymmer att vi inte klarar tillgängligheten. Det för med sig mycket, säger Hagström.

Skas jobbar med att öka närvaron på arbetsplatsen. En åtgärd är att vara en del av mobiliseringsinitiativet, som är ett samarbete med Försäkringskassan.

– En viktig fråga, medarbetarna är vår viktigaste tillgång.