20 apr 2016 11:41

20 apr 2016 11:43

Överskott efter tre månader

SKARABORG: Skas prognos pekar på ett rejält minus för 2016

Skaraborgs sjukhus ligger 5,9 miljoner över budgeten efter det första kvartalet, men prognosen pekar på ett underskott på 43 miljoner.

Skas budget för 2016 ligger på - 45 miljoner kronor, vilket är det underskott som regionstyrelsen beviljat Skas för 2016.

Efter tre månader ligger Skas 5,9 miljoner över budgeten. Det första kvartalet har gett ett överskott på 2,8 miljoner men prognosen för 2016 ligger på -43 miljoner.

– Den är realistisk och det känns som att vi ska klara det, säger sjukhusdirektör Jörgen Thorn.

Han tillägger att Skas fått en del intäkter, bland annat för hanteringen av ökande flyktingströmmar, men att kostnaderna kommer senare under året. Dessutom beräknas kostnader för löner, köp av sjukvårdstjänster och bemanningsföretag bli högre under resten av året.

Fler som väntar

Sista mars väntade 6 800 patienter på sitt första besök hos en specialist, vilket var 500 fler än i december och 1 400 fler än i maj förra året.

Ökat remissinflöde (sex procent under januari-mars jämfört med samma tid förra året), sjukskrivningar och vakanta läkartjänster inom specialiteter med stora patientflöden, sjuksköterskebrist vilket gör det svårare att hålla vårdplaster och operationssalar öppna, är några anledningar till att kön ökar.

Däremot har kön till operation minskat till 2 500, I december var siffran 2 700.

Dessutom ökar antalet uteblivna besök. Under de tre första månaderna uteblev patienten vid 4 900 besök vilket var en ökning med fyra procent jämfört med samma tidsperiod förra året.

Främst handlar det om besök inom barnmedicin, vuxen- och barnpsykiatrin.

– Vi ska analysera det i detalj. Införandet av sms-påminnelser ska förhoppningsvis minska antalet, säger Jörgen Thorn.

Marginell ändring

Bland sjuksköterskorna och barnmorskorna var sjukskrivningarna 7,95 procent under kvartal ett. Under de tre inledande månader 2015 var siffran 8,11 procent.

Bland undersköterskorna sjönk talet från 11,36 till 11,23. Sjukskrivningarna bland läkarna steg från 3,2 till 3,39 procent.

Skas budget för 2016 ligger på - 45 miljoner kronor, vilket är det underskott som regionstyrelsen beviljat Skas för 2016.

Efter tre månader ligger Skas 5,9 miljoner över budgeten. Det första kvartalet har gett ett överskott på 2,8 miljoner men prognosen för 2016 ligger på -43 miljoner.

– Den är realistisk och det känns som att vi ska klara det, säger sjukhusdirektör Jörgen Thorn.

Han tillägger att Skas fått en del intäkter, bland annat för hanteringen av ökande flyktingströmmar, men att kostnaderna kommer senare under året. Dessutom beräknas kostnader för löner, köp av sjukvårdstjänster och bemanningsföretag bli högre under resten av året.

Fler som väntar

Sista mars väntade 6 800 patienter på sitt första besök hos en specialist, vilket var 500 fler än i december och 1 400 fler än i maj förra året.

Ökat remissinflöde (sex procent under januari-mars jämfört med samma tid förra året), sjukskrivningar och vakanta läkartjänster inom specialiteter med stora patientflöden, sjuksköterskebrist vilket gör det svårare att hålla vårdplaster och operationssalar öppna, är några anledningar till att kön ökar.

Däremot har kön till operation minskat till 2 500, I december var siffran 2 700.

Dessutom ökar antalet uteblivna besök. Under de tre första månaderna uteblev patienten vid 4 900 besök vilket var en ökning med fyra procent jämfört med samma tidsperiod förra året.

Främst handlar det om besök inom barnmedicin, vuxen- och barnpsykiatrin.

– Vi ska analysera det i detalj. Införandet av sms-påminnelser ska förhoppningsvis minska antalet, säger Jörgen Thorn.

Marginell ändring

Bland sjuksköterskorna och barnmorskorna var sjukskrivningarna 7,95 procent under kvartal ett. Under de tre inledande månader 2015 var siffran 8,11 procent.

Bland undersköterskorna sjönk talet från 11,36 till 11,23. Sjukskrivningarna bland läkarna steg från 3,2 till 3,39 procent.