20 apr 2016 12:30

20 apr 2016 12:30

Hög lönsamhet i Västergötland

EKONOMI: Småföretagarnas lönsamhet ökar men kan påverkas av negativa nettoinvesteringar

För andra året i rad ökar svenska småföretag sin lönsamhet, enligt färska siffror från LRF konsult. Det är köpstarka hushåll som gynnar småföretagarna, men låg vilja till investeringar tyder på oro inför framtiden.

Lönsamhetsbarometern visar att småföretagen i Dalarna hade högst lönsamhet under helåret 2015, med en lönsamhet på 25,9 procent av intäkterna. Västergötland- & Östergötlandsregionen var näst mest lönsamma, med 25,7 procent. Lönsamheten bland småföretagen i Västergötland & Östergötland drivs främst av lägre arbetskostnader, med 18,0 procent jämfört med riksgenomsnittet på 26,3 procent av intäkterna.

Hur väl stämmer undersökningen in med verkligheten?

– Jag tror att siffrorna snarare beror på att det blir allt mer vanligt att starta företag. Man går ifrån självklarheten att ha en anställning, det är ett tecken i tiden, säger Björn Mossberg, ordförande för Företagarna i Mariestad.

Man kan dock ana en viss tveksamhet bland landets småföretagare. För sjätte året i rad är de genomsnittliga nettoinvesteringarna negativa. Detta kan tolkas som att det funnits en viss tvekan bland företagarna att investera i verksamheten. Trenden är däremot tydligt positiv, och företagen rör sig stadigt mot positiva nettoinvesteringar.

Vad beror det på?

– Att alla småföretag inte expanderar beror inte på rädsla och återhållsamhet, utan på kapital och personal, det är de som är de svåra bitarna i att driva eget, säger Björn Mossberg och fortsätter:

– Mycket hänger på politiken. Politikerna har skapat krångliga regelverk. Helst ska alla företagare vara jurister också för att kunna hänga med. Politikerna ska underlätta för företagarna.

Lönsamhetsbarometern visar att småföretagen i Dalarna hade högst lönsamhet under helåret 2015, med en lönsamhet på 25,9 procent av intäkterna. Västergötland- & Östergötlandsregionen var näst mest lönsamma, med 25,7 procent. Lönsamheten bland småföretagen i Västergötland & Östergötland drivs främst av lägre arbetskostnader, med 18,0 procent jämfört med riksgenomsnittet på 26,3 procent av intäkterna.

Hur väl stämmer undersökningen in med verkligheten?

– Jag tror att siffrorna snarare beror på att det blir allt mer vanligt att starta företag. Man går ifrån självklarheten att ha en anställning, det är ett tecken i tiden, säger Björn Mossberg, ordförande för Företagarna i Mariestad.

Man kan dock ana en viss tveksamhet bland landets småföretagare. För sjätte året i rad är de genomsnittliga nettoinvesteringarna negativa. Detta kan tolkas som att det funnits en viss tvekan bland företagarna att investera i verksamheten. Trenden är däremot tydligt positiv, och företagen rör sig stadigt mot positiva nettoinvesteringar.

Vad beror det på?

– Att alla småföretag inte expanderar beror inte på rädsla och återhållsamhet, utan på kapital och personal, det är de som är de svåra bitarna i att driva eget, säger Björn Mossberg och fortsätter:

– Mycket hänger på politiken. Politikerna har skapat krångliga regelverk. Helst ska alla företagare vara jurister också för att kunna hänga med. Politikerna ska underlätta för företagarna.

  • Madeleine Bäckman